Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Podłącz się do zbiorczej kanalizacji ‒ wnioski o dofinansowanie można składać do końca lutego 2020 roku

Podłącz się do zbiorczej kanalizacji ‒ wnioski o dofinansowanie można składać do końca lutego 2020 roku
23 stycznia
11:17 2020

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim wydłuża termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji z Programu  Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uprawnionymi do składania wniosków są właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych nieruchomościami, które będą podłączane do kanalizacji sanitarnej, posiadający prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. Uczestnikiem programu może być tylko osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, który będzie podłączony do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 28 lutego 2020 roku (od poniedziałku do piątku w godz. 8-15) w siedzibie ZGWK przy ul. Kępa 19, pokój nr 5. Tam też można uzyskać więcej informacji na temat udziału w programie i wysokości dofinansowania.

Źródło: ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim

Zobacz również:


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa