Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Przedsiębiorstwo PeBeKa wykona odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim

Przedsiębiorstwo PeBeKa wykona odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim
08 listopada
17:10 2018

Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku Przedsiębiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. rozpocznie prace związane z wykonaniem próbnego odwiertu geotermalnego w pobliżu Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Miasto pozyskało 100 proc. dofinansowanie na realizację tej inwestycji.

Do magistratu wpłynęły trzy oferty na wykonanie około dwukilometrowego, próbnego odwiertu na tomaszowskich Błoniach, w pobliżu Areny Lodowej. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A., które jest częścią Grupy KGHM Polska Miedź S.A. Umowa opiewa na kwotę 15 238 790 zł.

Liczę na bardzo dobre wyniki badań wody, ponieważ geotermia jest szansą dla naszego miasta na osiągnięcie samowystarczalności energetycznej – przyznaje Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. – W oparciu o tę inwestycję możemy realizować również przedsięwzięcia o charakterze uzdrowiskowym i rekreacyjnym. Poza tym im więcej działań związanych z energetyką rozproszona rozproszoną, tym większa szansa na poprawę jakości powietrza w naszym mieście – podkreśla.

W pierwszym etapie Przedsiębiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. wykonana prace przygotowawcze polegające na zniwelowaniu i utwardzeniu terenu wiertni.  Następnie odbędzie się montaż urządzenia wiertniczego i rozpoczęcie wiercenia. W trakcie prowadzonych prac wiertniczych wykonane zostaną badania hydrogeologiczne, dzięki którym poznamy temperaturę wody, wydajność źródła i mineralizację.

We wrześniu prezydent Marcin Witko podpisał umowę z konsorcjum firm – HPC Polgeol SA (lider) i Pro-Invest Solutions Sp. Zo.o. (partner) na sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac i robót wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych oraz opracowaniem właściwych dokumentacji.

Tomaszów Mazowiecki nie dołoży ani złotówki do próbnego odwiertu geotermalnego. Miasto pozyskało 100 proc. dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7 listopada 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Na zdjęciu prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA Tomasz Rawecki, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko i pełnomocnik zarządu ds. finansów PeBeKa SA Robert Flak.

 


 

Źródło: UM w Tomaszowie Maz.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa