Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Św. Antoniego otwarta. MZK wraca na dawne trasy

Św. Antoniego otwarta. MZK wraca na dawne trasy
20 lipca
15:11 2017

Dobiega końca przebudowa drogi wojewódzkiej nr 713. W środę zostało otwarte dla ruchu skrzyżowanie ul. Mościckiego i św. Antoniego. Inwestycję realizuje łódzki Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Na początku czerwca drogowcy dopuścili do ruchu odcinek od mostu na rzece Wolbórce w kierunku pl. Kościuszki. Obecnie trwają ostatnie prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Świętego Antoniego – Mościckiego.

W ramach inwestycji na ul. Warszawskiej i Mościckiego powstała nie tylko nowa nawierzchnia drogi, ale również chodniki, zjazdy do posesji oraz zatoki autobusowe i postojowe. W ramach prac przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną oraz sieci wodociągową, gazową, teletechniczną i energetyczną. Powstało nowe oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu. Nową jakość zyskały również dwa mosty: na rzece Wolbórce oraz na rzece Czarnej. Koszt inwestycji to blisko  16,5 mln zł netto.

Dodajmy, że radni Rady Miejskiej zdecydowali o przyznaniu pomocy finansowej na rzecz województwa łódzkiego w formie dotacji celowej na przebudowę drogi wojewódzkiej. Miasto partycypuje w kosztach materiałów brukarskich, co pozwoli ujednolicić charakter dróg w centrum miasta. Wysokość dotacji w 2016 roku wyniosła  36.998, 40 zł, a w 2017 roku 16.670,74 zł.

W latach 2018-2020 planowana jest realizacja II etapu inwestycji, czyli przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej od ronda u zbiegu ulic: Mościckiego, Nowowiejska i Głowackiego do granic administracyjnych miasta.

Powrót MZK na stałe trasy

19 lipca o godz. 11 autobusy linii nr 1, 3, 6, 8, 9, 10, 19, 22 i N wrócą na dawne trasy. Obowiązywać będą przystanki przy ulicach Mościckiego, św. Antoniego, a wycofane zostaną przystanki czasowe przy Głowackiego, Konstytucji 3 Maja.


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu