Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Święto Wojsk Lądowych w 25BKPow.

Święto Wojsk Lądowych w 25BKPow.
12 września
19:00 2016

 „Wiktoria Wiedeńska Jana III Sobieskiego z 12 września 1683 roku, szeroko rozsławiła na świecie imię żołnierza polskiego. Po dziś dzień zwycięstwo pod Wiedniem, stanowi przykład wykorzystania myśli i sztuki wojennej w obronie europejskiej cywilizacji, kultury i społecznego ładu” – powiedział w swoim wystąpieniu Dowódca 25 BKPow. generał brygady doktor Stanisław Kaczyński.

1

W poniedziałek, 12 września br. na placu apelowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Wojsk Lądowych.

Rozpoczęcie tegorocznego święta poprzedziło wejście kompanii honorowej. Po złożeniu  meldunku o gotowości pododdziałów do obchodów generałowi Stanisławowi Kaczyńskiemu przez dowódcę uroczystości major Tomasza Liburskiego, nastąpiło wciągnięcie flagi Rzeczypospolitej na maszt i odegranie Hymnu Państwowego.

3

Kolejnym elementem obchodów było wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych oraz za wybitne zasługi i znaczące osiągnięcia w szkoleniu żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej: „Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP z odznaką tytułu honorowego III stopnia”, „Odznaką Honorową Wojsk Lądowych” oraz listem gratulacyjnym. Ponadto, trzem żołnierzom nadano odznakę pamiątkową 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

6

W swoim przemówieniu gen Kaczyński podziękował kadrze i pracownikom wojska za wkład pracy i zaangażowanie w realizację zadań postawionych przed Brygadą, a w swoim przemówieniu stwierdził:

„Dumni z naszej historii i tradycji, codzienną służbą i pracą udowadniamy, że jesteśmy godnymi spadkobiercami naszych poprzedników. Dzisiaj mamy powody do satysfakcji z naszych dokonań i naszej skuteczności nowoczesnych Wojsk Lądowych, w pełni zdolnych do wykonywania zadań narodowych i zobowiązań sojuszniczych”.

9

Uroczystość zakończyła odegraniem pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego i defiladą pododdziałów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

 

Tekst: kpt. Tomasz Pierzak

Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzelak


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu