Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Szkolenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w 7.bkpow.

Szkolenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w 7.bkpow.
24 lutego
18:58 2017

W dniach od 03 do 27 lutego 2017 roku w 7 batalionie kawalerii powietrznej odbywa się szkolenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. W trakcie ćwiczeń rotacyjnych żołnierze NSR poszerzają swoją wiedzę oraz doskonalą umiejętności w zakresie specyfiki działania wojsk aeromobilnych.

Podczas trwającego ponad trzy tygodnie szkolenia żołnierze NSR doskonalą się indywidualnie i zespołowo oraz przygotowują się do realizacji zadań zgodnie z zajmowaną funkcją i specjalizacją zawodową. W pierwszym dniu ćwiczeń żołnierze przeszli szkolenie teoretyczne przygotowujące ich do dalszego, praktycznego etapu ćwiczenia. Podczas zajęć teoretycznych żołnierzy NSR zapoznano z aktami prawnymi związanymi z wykonywaniem obowiązków w ramach NSR, zasadami BHP obowiązującymi podczas ćwiczeń a także z historią i tradycjami 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W trakcie kolejnych dni ćwiczeń żołnierze NSR doskonalili swoje umiejętności w trakcie szkolenia ogniowego, zajęć inżynieryjno – saperskich oraz taktyki.

W dniu 14.02.2017 pluton saperów 7 batalionu kawalerii powietrznej wraz z żołnierzami NSR realizował zajęcia inżynieryjno – saperskie na ośrodku szkoleniowym Nowy Glinnik. Żołnierze NSR poszerzali swoją wiedzę oraz doskonalili umiejętności w zakresie znajomości stosowanych materiałów wybuchowych, zasad ich stosowania oraz podstawowych technik i narzędzi saperskich używanych podczas działań saperów.

W dniu 17.02.1017 roku szwadroniści 7 batalionu kawalerii powietrznej realizowali szkolenie z procedur desantowania ze statku powietrznego na ośrodku szkoleniowym w Nowym Glinniku przy współdziałaniu z 7 dywizjonem lotniczym. Żołnierze szwadronów 7 bkpow wraz z żołnierzami NSR doskonalili zagadnienia współdziałania, procedur, wyboru miejsca oraz naprowadzania śmigłowców typu W3-W Sokół, Mi-8/Mi-17, a także załadunek, desantowanie i desantowanie metodą przyziemienia w wybranym terenie różnymi sposobami. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o atrapy śmigłowca Mi-8.

Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych 7 batalionu kawalerii powietrznej zakończą ćwiczenia rotacyjne zdając egzamin w skład którego wchodzi zaliczenie testów sprawnościowych z wychowania fizycznego oraz podstawowych norm ze strzelania.

Tekst i zdjęcia: kpr. pchor. Paweł BUDNIK

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu