Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Tomaszowski Budżet Obywatelski. Głosowanie do 17 czerwca

Tomaszowski Budżet Obywatelski. Głosowanie do 17 czerwca
07 czerwca
10:25 2019

We wtorek 4 czerwca rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach 5. edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy miasta zdecydują, na co przeznaczyć 1,5 miliona złotych z budżetu miasta – w tym 1,2 mln zł na projekty infrastrukturalne oraz 300 tys. zł na projekty społeczne.

Na karcie do głosowanie znajduje się 21 projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasta – w tym 16 infrastrukturalnych na łączną kwotę 5 332 240 zł i 5 społecznych na kwotę 304 000 zł. Głosować może każdy tomaszowianin bez względu na wiek.

Zasady głosowania:

1) każdemu  głosującemu  przysługuje  prawo do  oddania  dwóch  głosów,  tj.  jednego  głosu  na  projekt infrastrukturalny i jednego głosu na projekt społeczny;

2) osoba głosująca może wziąć udział tylko raz w głosowaniu bez względu na formę głosowania;

3) głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  • oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
  • karta do głosowania jest nieczytelna lub niekompletna;
  • karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
  • na karcie do głosowania wskazano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne lub więcej niż jedno zadanie społeczne;
  • jest jednym z wielu głosów oddanych przez tą samą osobę;
  • oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Głosowanie potrwa od 4 do 17 czerwca – w formie papierowej w wyznaczonych punktach do głosowania do godzin wskazanych poniżej. Natomiast w formie elektronicznej na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl do godz. 23.59. Należy  pamiętać, że każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedną formę głosowania. 

Punkty do głosowania

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

  1. P.O.W. 10/16

Cały okres głosowania

Poniedziałek – Piątek w godz. 7.30 – 15.30

  • Wydział Inwestycji, bud. C, I piętro, pok. 10
  • Punkt Informacyjny, bud. A, parter

Informacja Turystyczna

Plac Kościuszki 29

Cały okres głosowania

Poniedziałek – Niedziela w godz. 9.00 – 16.00

 

Nr projektu Nazwa projektu Kwota po weryfikacji

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
TBO/2/2019 Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych 398 000,00
TBO/3/2019 Przez zabawę i ruch do wiedzy 199 600,00
TBO/4/2019 Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy, albo oni 158 000,00
TBO/6/2019 Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A 145 840,00
TBO/7/2019 Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10, 12, 14, 14A Jerozolimska 11/15 wraz z zagospodarowaniem terenu 440 000,00
TBO/8/2019 Centrum sportowo-rekreacyjne „Aktywna Dwunastka” – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk -I etap 913 100,00
TBO/9/2019 Siłownia zewnętrzna i ścianki wspinaczkowe na Baśniowej 296 200,00
TBO/11/2019 „HAUpark” – park zabaw z psami 74 600,00
TBO/13/2019 ZIELONO MI! – wertykalne przystanki i ławki solarne jako element małej architektury w przestrzeni miejskiej 350 000,00
TBO/14/2019 Sportowo-rekreacyjny zakątek – plac zabaw dla małych i dużych 181 500,00
TBO/15/2019 Przystosowanie parku Michałówek do potrzeb najmłodszych i najstarszych mieszkańców dzielnicy 175 400,00
TBO/17/2019 Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. BGW 17/19, BGW 21/23 wraz z zagospodarowaniem terenu 480 000,00
TBO/18/2019 Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego i parkingu przy ul. Topolowej 4,6,8, Akacjowej 4,7,8 oraz terenu pomiędzy Zagajnikową i Akacjową 10 700 000,00
TBO/19/2019 Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Niskiej 33A, Niskiej 43 wraz z zagospodarowaniem terenu celem utworzenia miejsc postojowych 550 000,00
TBO/20/2019 Tor rowerowy PUMPTRUCK 215 000,00
TBO/24/2019 Budowa przystanku autobusowego św. Antoniego – Batalionów Chłopskich 55 000,00
RAZEM 5 332 240,00

PROJEKTY SPOŁECZNE

TBO/5/2019 Tomaszowski Fundusz Małych Grantów 30 000,00
TBO/16/2019 MŁODZI RATOWNICY 89 000,00
TBO/22/2019 Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim 65 000,00
TBO/23/2019 SZAFIROWY PARK 50 000,00
TBO/26/2019 Sprawdzamy kto nas truje. Badania 100 próbek popiołu z pieców 70 000,00
RAZEM 304 000,00

 

Opisy zgłoszonych projektów dostępne są na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa