Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Trwa przebudowa dróg na Ludwikowie

Trwa przebudowa dróg na Ludwikowie
04 listopada
09:23 2019

Już niedługo tomaszowianie, a zwłaszcza mieszkańcy osiedla Ludwików, będą mogli cieszyć się z nowej infrastruktury drogowej, która powstaje w tej części miasta. Realizowane właśnie prace mają zakończyć się do 30 maja przyszłego roku.

Obecnie budowane są m.in. ulice Jana, Edwarda i Grażyny. Zadanie zaplanowane jest na lata 2019-2020, a wykonywane jest przy udziale środków pozyskanych przez miasto z programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych.

Zakończono już prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wylotów wraz z separatorami, budowę chodników, wjazdów, podbudowy, bitumicznej warstwy wiążącej i częściowo ścieralnej. Trwają roboty przy budowie wyniesionych skrzyżowań oraz włączeń ulic Grażyny i Jana w ulicę Ludwikowską. 

Wartość umowy z wykonawcą, którym jest wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb., to 4.249.887,81 zł. Uzyskane dofinansowanie ‒  zgodnie z założeniami konkursu ‒ wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, czyli 2.005.584 zł.

W tym roku ‒ w ramach przesunięć budżetowych – planowana jest także modernizacja pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Jana. Zostanie tam wykonana kanalizacja deszczowa i nawierzchnia asfaltowa.

Na osiedlu Ludwików rozpoczęły się również prace związane z przebudową ulic Jerzego, Ignacego i Ireny. Obejmą wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę chodników, nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów indywidualnych. Koszt inwestycji to 787.400 zł, środki pochodzą z budżetu gminy. Wykonawcą robót jest tomaszowska firma Binstal. Planowany termin zakończenia tej części zadania to koniec maja 2020 roku.

Dodatkowo w ramach oszczędności budżetowych i dokonanych przesunięć środków wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa w części ul. Damazego.

Pod koniec października br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność na Ludwikowie. Jego celem było omówienie dalszych planów inwestycyjnych, nie tylko związanych z układem drogowym, ale także wzajemnych oczekiwań co do sposobu eksploatacji wytworzonej infrastruktury.

UM w Tomaszowie Maz.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu