Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Wraca Strefa Płatnego Parkowania w Tomaszowie! Od kiedy, gdzie i ile zapłacimy?

Wraca Strefa Płatnego Parkowania w Tomaszowie! Od kiedy, gdzie i ile zapłacimy?
30 kwietnia
17:36 2018

Od 1 czerwca Strefa Płatnego Parkowania będzie obowiązywać w Tomaszowie Mazowieckim przy urzędach i w ścisłym centrum miasta. Obszar SPP został wyznaczony na podstawie konsultacji z mieszkańcami. Płatne parkowanie będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00. Na ulgi będą mogli liczyć posiadacze Karty Tomaszowianina, którzy wyrobią abonament Parking+. Niebawem będą one dostępne w siedzibie MZK.

Obszar Strefy Płatnego Parkowania określony został w uchwale Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie wyników konsultacji społecznych.

Na terenie miasta funkcjonować będą dwie podstrefy: A i B.

Podstrefa A obejmuje:

 • al. Piłsudskiego od ul. Krzyżowej do ul. Grunwaldzkiej,
 • ul. Grunwaldzką od Al. Piłsudskiego do ul. Wschodniej,
 • ul. Wschodnią na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Polnej
 • ul. Polną na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Jerozolimskiej
 • ul. Jerozolimską na odcinku od ul. Polnej do ul. Św. Antoniego
 • Plac Kościuszki,
 • al. Piłsudskiego do ul. Krzyżowej,
 • ul.  św. Antoniego od ul. Mościckiego do ul. Szkolnej (po dwóch stronach ulicy)
 • ul. Tadeusza Kawki,
 • ul. Szkolną na odcinku od ul. Św. Antoniego do ul. Bohaterów 14 brygady
 • ul. P.O.W.

Podstrefa B obejmuje:

 • ul. B. Meca
 • ul. Zachodnią
 • ul. ks. St. Grada

Pobór opłat w obszarze strefy rozpocznie się 1 czerwca br. Każdy z użytkowników strefy będzie mógł zapłacić za postój kupując bilet w parkomacie (opłata wnoszona bilonem lub kartą płatniczą) lub przez Internet czy za pomocą telefonu komórkowego (przy użyciu specjalnej aplikacji).

Ulgi dla mieszkańców miasta

Posiadacze Karty Tomaszowianina w cenie 20 zł będą mogli zakupić Kartę Parkingową Parking+, dzięki której zostaną zwolnieni z opłaty za parkowanie w strefie B. Dodatkowo otrzymają zniżki w strefie A. Niebawem abonamenty Parking + będą dostępne w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Należy pamiętać, aby po zaparkowaniu pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania umieścić na desce rozdzielczej  auta abonament czy kartę i/lub bilet parkingowy.

Stawki opłat dla użytkowników parkujących w obszarze podstrefy A:

Wysokość opłaty w zł Dla posiadaczy karty abonamentowej Parking + Dla pozostałych użytkowników Strefy
1) za pierwsze 1/2 godziny 0,50 1,00
2) za pierwszą godzinę 1,50 2,00
3) za drugą godzinę 1,80 2,40
4) za trzecią godzinę 2,10 2,80
5) za czwartą i kolejną godzinę 1,50 2,00
6) za dzienny postój w godzinach funkcjonowania Strefy 10,00 15,00

 

Stawki opłat dla użytkowników parkujących w obszarze podstrefy B:

Wysokość opłaty w zł
1) za pierwszą godzinę 1,00
2) za drugą godzinę 1,20
3) za trzecią godzinę 1,40
4) za czwartą i kolejną godzinę 1,00
5) brak możliwości wniesienia opłaty za całodzienny postój

 

Osoby fizyczne czy firmy często korzystające z miejsc postojowych w obszarze Strefy, będą miały możliwość wykupienia abonamentu parkingowego, a nawet zastrzeżonego miejsca postojowego. Symboliczną opłatę wniosą osoby posiadające Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, przewidziano również zniżki dla osób posiadających Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+.

Stawki opłat abonamentowych w podziale na podstrefy (w zł)
Podmioty/rodzaj abonamentu miesięczna kwartalna półroczna roczna
  A B A B A B A B
osoby fizyczne zameldowane w obszarze danej podstrefy, pierwszy pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę) 20 10 120 60
osoby fizyczne zameldowane w obszarze danej podstrefy, kolejny pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę) 120 90 600 350
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta oraz osoby fizyczne zameldowanie w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem danej podstrefy (karta abonamentowa na daną podstrefę) 120 60 600 350
osoby fizyczne posiadające Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, pierwszy pojazd(karta abonamentowa na daną podstrefę) 20 10 120 60
osoby fizyczne posiadające Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, kolejny pojazd(karta abonamentowa na daną podstrefę) 120 90 600 350
osoby fizyczne posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej(abonament N+) 5 5 8 8 10 10 15 15
osoby fizyczne posiadające Kartę tomaszowianina (abonament Parking +) 20* 20*
zastrzeżone stanowisko postojowe w godzinach funkcjonowania Strefy (karta opłaty zryczałtowanej) 500 500

 

Za postój w obszarze Strefy  nie będą musiały wnosić opłat osoby prowadzące trwale oznakowane pojazdy należące do służb miejskich, pogotowia, Starostwa Powiatowego oraz Prokuratury Rejonowej, a także motocykliści, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane (posiadające stosowną legitymację). Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę rozszerzającą katalog osób uprawnionych do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania bez opłat o właścicieli (współwłaścicieli, najemców, leasingobiorców) pojazdów hybrydowych.  Z wnoszenia opłat zwolnieni są na mocy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych właściciele pojazdów elektrycznych.

Kto będzie operatorem Strefy Płatnego Parkowania?

Operatorem Strefy będzie Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., w którego siedzibie funkcjonowało będzie biuro Strefy Płatnego Parkowania. W biurze zarówno mieszkańcy miasta jak i goście będą mogli m.in. uzyskać wszelkie informacje na temat funkcjonowania i organizacji SPP, a także zakupić abonamenty czy karty parkingowe. Obsługa klientów odbywała się będzie w godzinach funkcjonowania strefy, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Dla klientów Strefy Płatnego Parkowania zostanie uruchomiona Infolinia, strona internetowa z wszelkimi informacjami na temat funkcjonowania i organizacji SPP, a także portal internetowy do zakupu biletów przez Internet i telefon komórkowy.

Miejski Zakład Komunikacyjny oprócz obsługi Biura SPP odpowiedzialny będzie za obsługę parkomatów w zakresie wymiany kaset z bilonem czy papieru w drukarkach oraz za kontrolę opłat.

W kwietniu MZK podpisał umowę z firmą Projekt Parking Service Sp. z o.o. – Liderem Konsorcjum firm Projekt Parking Spółka z o.o. i Projekt Parking Service Spółka z o.o. z Poznania na dostawę systemu nadzorowania Strefą Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach umowy firma zainstaluje w obszarze strefy 26 parkomatów oraz dostarczy niezbędne do zarządzania systemem oraz do kontroli opłat urządzenia wraz z oprogramowaniem. Wykonawca zobowiązany jest również m.in. do wdrożenia i uruchomienia systemu mobilnego wnoszenia opłat.

 

Źródło: UM w Tomaszowie Maz.


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu