Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Zawody w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej

Zawody w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej
06 marca
11:36 2017

W dniach 2-3 marzec br. na terenie Garnizonu Tomaszów Mazowiecki odbyły się zawody na szczeblu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej o wyłonienie najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć 25BKPow na I kwartał 2017 roku, przeprowadzono zawody, których celem było sprawdzenie poziomu wyszkolenia oraz wyłonienie najlepszego plutonu szturmowego w szkoleniu bojowym.

Wygrany pluton będzie reprezentować 25BKPow w zawodach pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych na szczeblu Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych.

Nad prawidłowym przebiegiem dwudniowej rywalizacji żołnierzy 1 batalionu kawalerii powietrznej oraz 7 batalionu kawalerii powietrznej zgodnie z regulaminem przeprowadzenia zawodów czuwał przewodniczący komisji sędziowskiej Szef szkolenia 25BKPow podpułkownik Piotr Gołos.

Pierwszy dzień zawodów żołnierze rozpoczęli biegiem na 3000 metrów z bronią oraz wykonali strzelanie na celność i skupienie po zmęczeniu z broni etatowej.

Drugiego dnia w ramach pętli taktycznej żołnierze mieli do pokonania 6 punktów kontrolnych. Zadaniem plutonu na pierwszym punkcie było przetransportowanie skrzynek amunicyjnych z punktu amunicyjnego i zorganizowanie doraźnej obrony budynku. Na kolejnym punkcie czekał na nich duży wysiłek fizyczny, ponieważ musieli przemieścić siłą własnych mięśni pojazd ciężarowo-terenowy Star 266 w miejsce zbiórki uszkodzonych pojazdów. Kolejnym wyzwaniem postawionym przed żołnierzami było pokonanie przeszkody wodnej i dostarczenie elementów do ufortyfikowania drugiego brzegu. Żołnierze sprawdzeni zostali również z zakresu działania w rejonie skażonym oraz obrony punktu amunicyjnego. Konkurencją, która zakończyła zawody było wykonywanie zadań inżynieryjno-saperskich, które polegały na pokonaniu przez pluton przeszkód inżynieryjnych i wykonaniu niszczenia belki przy użyciu ćwiczebnych materiałów wybuchowych.

Po dwóch dniach ciężkiej rywalizacji, pierwsze miejsce zajął pluton z 1.bkpow z Leźnicy Wielkiej pod dowództwem ppor. Norberta Kazusek, drugie miejsce przypadło dla plutonu z 7.bkpow z Tomaszowa Mazowieckiego dowodzonej przez ppor. Jakuba Kowalskiego. Natomiast trzecie miejsce zajęli również szwadroniści z 1.bkpow dowodzeni przez ppor. Sebastiana Sarnocińskiego.

Duże zaangażowanie oraz zacięta rywalizacja pomiędzy plutonami potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia pododdziałów szturmowych.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Dorota Jakubowska

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu