Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Znamy już wyniki badań odwiertu geotermalnego w Tomaszowie

Znamy już wyniki badań odwiertu geotermalnego w Tomaszowie
04 lutego
10:01 2020

Zgodnie z zapowiedzią pod koniec stycznia poznaliśmy pełny raport z badań hydrogeologicznych wykonanych podczas próbnego odwiertu geotermalnego zlokalizowanego niedaleko Areny Lodowej przy ul. Strzeleckiej. Dokument opracowała spółka HPC Polgeol (w partnerstwie z Pro-Invest Solutions), która sprawowała nadzór geologiczny nad inwestycją.

W raporcie, który jest wyciągiem i skróconym opisem opracowanej podczas wiercenia i badań laboratoryjnych dokumentacji geologicznej  i hydrogeologicznej, poza parametrami wód geotermalnych  znalazły się wskazania możliwych sposobów ich wykorzystania.Jak można m.in. przeczytać w dokumencie, temperatura i wydajność wody termalnej z otworu Tomaszów Mazowiecki pozwalają na odbiór ciepła od wody termalnej przy wykorzystaniu sprężarkowych pomp ciepła do zasilania w ciepło wewnętrznych niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych, np. obiektów sportowych, obiektów rekreacyjnych, basenów itp.

Woda słodka, z jaką mamy do czynienia w odwiercie Tomaszów Mazowiecki GT-1, nie wymaga odwiertu zatłaczającego oraz kosztownych nakładów  w infrastrukturę, z czym mamy do czynienia w przypadku solanek.

Jak czytamy w raporcie uzyskane parametry eksploatacyjne wody termalnej pozwalają na wykorzystanie jej w balneologii (w zależności od zwartości składników swoistych – leczniczych) lub rekreacji, w tym do napełniania basenów rekreacyjnych.

Z podobnymi parametrami wody i jej wykorzystaniem mamy do czynienia w przypadku basenów w Mszczonowie. Ewentualne wykorzystanie wód do potencjalnych zabiegów balneologicznych poprzedzone musi zostać oceną Państwowego Zakładu Higieny, która określa zakres możliwego wykorzystania wody termalnej.

Ze względu na stosunkowo niską mineralizację, przypuszczalnie najbardziej celowym kierunkiem wykorzystania wody termalnej z otworu Tomaszów Mazowiecki GT-1 będzie wykorzystywanie jej do kąpieli w basenach rekreacyjnych różnego typu bez konieczności rozcieńczania.Parametry wody termalnej z otworu Tomaszów Mazowiecki GT-1 są porównywalne do parametrów wody termalnej w Mszczonowie z utworów dolnokredowych wykorzystywanej w celach ciepłowniczych, rekreacyjnych i spożywczych.


 

Wykonanie otworu badawczego  Tomaszów Mazowiecki GT-1 pozwoliło uzupełnić wiedzę o budowie geologicznej w rejonie synkliny tomaszowskiej oraz o warunkach występowania wód termalnych w utworach dolnojurajskich w rejonie badań. W wyniku realizacji przedsięwzięcia przekazano do Narodowego Archiwum Geologicznego w Halinowie, prowadzonego przez Państwową Służbę Geologiczną 331 próbek okruchowych i 23 metry rdzenia wiertniczego z wodonośnych utworów dolnojurajskich oraz niżej leżących iłowcowych osadów triasu górnego.


RAPORT DOSTĘPNY PONIŻEJ

Pliki do pobrania

raport-z-odwiertu-tomaszow-mazowiecki-gt-1


UM w Tomaszowie Maz.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa