Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Dzieci też borykają się z depresją (wideo)

Dzieci też borykają się z depresją (wideo)
23 lutego
08:30 2015

Kiedy dziecko dojrzewa, pogorszenia nastroju wydają się normalne. Może być smutne z powodu słabszej oceny w szkole lub przeżywać pierwszy zawód miłosny. Jednak gdy stan zniechęcenia utrzymuje się dłużej lub się nasila, warto udać się do specjalisty, bo to może być depresja.

Choroba dotyka 2% dzieci oraz 8% nastolatków. Same objawy depresyjne obserwuje się natomiast już u co trzeciego młodego człowieka. Podobnie jak dorośli, dzieci narażone są na stres i traumy związane np. z rozwodem rodziców, przemocą, zaniedbywaniem czy też odrzuceniem przez rówieśników. Należy pamiętać, że objawy depresyjne towarzyszą również chorobom somatycznym oraz różnym stanom fizjologicznym. U dzieci depresję najczęściej powodują jednak czynniki biologiczne i genetyczne.

Warto zwrócić uwagę, czy dziecko nie jest przygnębione, płaczliwe, zobojętniałe, znudzone ani pesymistycznie nastawione do świata (myśli typu „wszystko jest bez sensu”, „i tak nic mi się nie uda”), a także czy nie ogranicza kontaktu z rówieśnikami. To mogą być objawy zaburzeń depresyjnych.

Depresję u dziecka leczy się inaczej niż u człowieka dorosłego – wyłącza się środki farmakologiczne. „Leki przeciwdepresyjne są lekami psychotropowymi i mają istotny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Dla rozwijającego się organu są one niebezpieczne. Dlatego w przypadku dzieci zalecana jest psychoterapia. Wyjątkowo ważne jest wsparcie rodziny i bliskich” – mówi serwisowi infoWire.pl dr Agnieszka Szaniawska-Bartnicka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


JAK I GDZIE LECZYĆ DEPRESJĘ?

W roku 2014 z leczenia w różnego rodzaju placówkach psychiatrycznych i psychologicznych – szpitalach i poradniach – leczyło się niemal 20 tysięcy pacjentów.

Epizod depresyjny był powodem terapii u 11 tysięcy pacjentów, u pozostałych pacjentów leczono nawracającą depresję.

Jak leczyć depresję

Pacjent z depresją może leczyć się w następujących placówkach:

•    ambulatoryjnych (w poradniach)
•    oddziału/ ośrodka dziennego
•    stacjonarnych
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych pacjent może skorzystać z konsultacji lekarskiej (wizyta diagnostyczna, kontrolna), wizyty terapeutycznej (psychoterapia) lub porady psychologicznej.

W zależności od specyfiki zaburzeń lekarz decyduje o rozpoczęciu leczeniu farmakologicznego lub kieruje pacjenta na psychoterapię. Poradnia jest zobowiązana również zapewnić pacjentom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne jeżeli zachodzi taka potrzeba.
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ośrodka dziennego, placówka jest zobowiązana zapewnić pacjentom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, posiłek oraz transport sanitarny, które są objęte przedmiotem umowy w danym zakresie. Pacjent chory na depresję może korzystać z intensywnej terapii w oddziale dziennym, np. w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych (pacjent codziennie uczestniczy w terapii grupowej).
W izbie przyjęć realizowane są świadczenia udzielane całodobowo w trybie nagłym, w tym diagnostyczno- terapeutyczne. Pacjent z depresją, które stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu lub w wyniku choroby zagrożone jest jego życie lub zdrowie kierowany jest z izby na oddział psychiatryczny.

Świadczenia udzielane w izbie przyjęć obejmują, w razie potrzeby, zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz zapewnienie transportu w razie konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego w szpitalu wielospecjalistycznym. W nagłych przypadkach osoba z depresją może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć.
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych szpital zobowiązany jest zapewnić pacjentom z depresją leki, bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, wyroby medyczne, transport sanitarny oraz inne świadczenia związane z pobytem. Pacjenci przebywający w oddziale korzystają z terapii indywidualnej oraz grupowej.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi. Skierowanie tej osoby do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Przyjęcie osoby z rozpoznaniem F32 (epizod depresyjny) oraz F33 (zaburzenia depresyjne nawracające) do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą, niekiedy może być przyjęty bez swojej zgody, gdy zagrożone jest jego zdrowie i życie (na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia pdychicznego).

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

Świadectwo o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, orzeczenie, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo zakładu opieki zdrowotnej – lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby.

Zasady udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 

  • NFZ finansuje: porady lekarza psychiatry, porady i diagnozę psychologiczną, sesje psychoterapeutyczne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ.
  • Psychiatra udziela porad bez skierowania.
  • Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest wymagane do psychologa i psychoterapeuty.
  • Pacjent obłożnie chory ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, pielęgniarki, prac. socjalnego.
  • W uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego.
  • Za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach.
  • Jeśli pacjent wymaga wykonania badań diagnostycznych w związku z leczeniem psychiatrycznym, skierowanie wydaje i koszty badań pokrywa lekarz psychiatra lub jednostka kierująca. Lecznictwo Szpitalne 1. Pacjenci kierowani są na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia Sądu.
  • Leczenie psychiatryczne w całości jest finansowane przez NFZ.
  • W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym bezpłatne niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
  • Świadczeniodawcę obowiązuje zakaz wystawiania ubezpieczonemu w trakcie hospitalizacji recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych.

 

Gdzie leczyć depresję?

Poradnia zdrowia psychicznego – bez skierowania
Tomaszowskie Centrum Zdrowia PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Tomaszów Mazowiecki, ul. Graniczna 63 tel.(044)725 71 16

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci – bez skierowania
(Najbliższa w Piotrkowie) Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Przychodnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży – lek. Urszula Mis Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci Piotrków Trybunalski ul. Juliusza Słowackiego 74 tel. (44) 646 58 76

Poradnie psychologiczne – konieczne skierowanie
Tomaszowskie Centrum Zdrowia PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Tomaszów Mazowiecki ul. Graniczna 63 tel.(044)725 71 16

 


 

Pełny wykaz placówek medycznych  dostępny pod linkami:

Poradnie zdrowia psychicznego – bez skierowania

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci – bez skierowania

Poradnie psychologiczne – konieczne skierowanie

Leczenie psychiatryczne w ośrodku dziennym – konieczne skierowanie

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych – konieczne skierowanie

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dorosłych – konieczne skierowanie

Oddział psychiatryczny dla dorosłych – konieczne skierowanie

Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny dla dorosłych – konieczne skierowanie

Oddział psychogeriatryczny – konieczne skierowanie

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży – konieczne skierowanie

 

 

źródło: infowire.pl, NFZ Oddział w Łodzi

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu