Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

31 stycznia
19:29 2015

Od stycznia 2013 roku Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. 

Inwestycja oceniana jest za jedną z największych w województwie, a zakres prac jest szeroki i obejmuje wybudowanie ponad 102 km sieci kanalizacyjnej, oraz renowację około 19 km istniejących kolektorów sanitarnych. Dzięki realizacji projektu poziom skanalizowania aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego wzrośnie z obecnych 74,8 %. do d 95,4 %.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z preferencyjnych warunków przyłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji. Pamiętajmy jednak, iż ulgi obowiązują tyko do czasu zakończenia inwestycji.

W ramach projektu gruntownej modernizacji poddana zostanie również oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej wraz z kompleksowym rozwiązaniem gospodarki osadowej.

Mimo trwającej modernizacji i związanych z tym utrudnień, oczyszczalnia nie przerwała normalnej pracy. Nadal przyjmowane są wszystkie ścieki, a co najważniejsze parametry ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki Pilicy są dotrzymywane

Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie miała dodatni wpływ na ochronę środowiska i standard życia mieszkańców. Poprawie ulegnie jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz parametry wody pitnej. Inwestycja spowoduje harmonijny rozwój miasta i polepszy atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Całkowity koszt realizacji projektu zamknie się kwotą ponad 206,5 mln. zł, z czego 60% czyli ponad 101 mln zł to dofinansowanie z funduszu unijnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Czytaj również: Ponad 200 mln. złotych na największą inwestycję w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt nabiera rozpędu.

 

 

Artykuł sponsorowany

 

 

 

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu