Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części Tomaszowa Mazowieckiego

12 grudnia
15:15 2014

Trwają prace związane z realizacją projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. 

Prace związane z realizacja projektu obejmują m.in. budowę ponad 100 km nowej sieci kanalizacyjnej, modernizację istniejących kanałów sanitarnych, a także modernizację tomaszowskiej oczyszczalni ścieków.Dzięki realizacji projektu poziom skanalizowania aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego wzrośnie z obecnych 74,8 %. do 95,4 %. Modernizacja oczyszczalni i rozbudowa sieci kanalizacyjnej poprawią jakość środowiska i standard życia mieszkańców. Zdecydowanej poprawie ulegnie jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz parametry wody pitnej. Inwestycja korzystnie wpłynie na harmonijny rozwój miasta, polepszy się atrakcyjność inwestycyjna regionu.

 

Więcej: https://tvtomaszow.pl/2014/01/200-mln-zlotych-najwieksza-inwestycje-tomaszowie-mazowieckim-projekt-nabiera-rozpedu/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

BRANDmedia na zlecenie Ermat

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu