Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania w Tomaszowie od 6 października

Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania w Tomaszowie od 6 października
06 października
08:20 2015

Mniejsze kary za przekroczenie czasu parkowania, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, zmniejszenie strefy o połowę, oraz wydzielenie strefy „B” i ustalenie dla niej mniejszych opłat za postój to tylko niektóre zmiany o których mówił 26 sierpnia 2015 r. na konferencji prasowej Prezydent Miasta Marcin Witko.

Z informacji jakie uzyskaliśmy z magistratu, zapowiadane przez Prezydenta zmiany wejdą w życie 6 października br.

Zapraszamy do zapoznania się pełnym zapisem konferencji prasowej dotyczącej zmian w strefie płatnego parkowania w Tomaszowie Mazowieckim.

 

platne-parkowanie-tomaszow-mazowiecki

platne-parkowanie-tomaszow-mazowiecki-nowe

platne-parkowanie-tomaszow-mazowiecki-nowe2

 

Proponowane zmiany zasad funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z przeprowadzonych negocjacji z przedstawicielami Projekt Parking:

 1. zmniejszenie opłaty dodatkowej w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania z dotychczasowych 50 zł na 20 zł, przy wniesieniu opłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania (po 7 dniach kwota ta będzie wynosić 50 zł) – za dzień zapłaty winien być uznawany dzień wpływu środków
  na konto Biura SPP lub dzień wpłaty gotówkowej w Biurze SPP.

Opłata dodatkowa w wysokości 50 zł pozostaje w przypadku braku wniesienia opłaty przez osoby parkujące w Strefie.

 1. wprowadzenie tzw. abonamentu N+ dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

Kartę abonamentową N+ będzie mogła uzyskać wyłącznie osoba niepełnosprawna posiadająca kartę parkingową i będąc właścicielem (współwłaścicielem) pojazdu samochodowego albo korzystająca z pojazdu na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu – po wcześniejszym zatwierdzeniu prawidłowo wypełnionego wniosku oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów. Karta abonamentowa N+ dopuszczałaby osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową do parkowania pojazdów w strefie poza miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych oznaczonymi znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej bez wnoszenia dodatkowych opłat. Karta abonamentową N+ mogłaby być wydawana na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Opłatę za kartę ustala Rada Miejska i może kształtować się w wysokości: 5 zł
za 1 miesiąc, 10 zł za 6 miesięcy, 20 zł za 12 miesięcy).

 1. ograniczenie obszaru Strefy Płatnego Parkowania Tomaszowie Mazowieckim,
  i wprowadzenie podstrefy „A” przy zachowaniu obecnie obowiązujących stawek opłaty i wprowadzenie podstrefy „B” na ulicy Zachodniej i ulicy Ks. Stanisława Grada z obniżonymi stawkami opłat.

Po wprowadzeniu zmian przez Radę Miejską, Strefa Płatnego Parkowania nie będzie obowiązywała na poszczególnych drogach (ulicach):

 • Bohaterów 14-tej Brygady (parkomaty nr 34 i 35);

 • Browarna (parkomaty nr 36 i 56);

 • św. Antoniego – na odcinku od numeru 44 do Ronda Tomaszowskich Olimpijczyków (parkomaty nr 25, 27);

 • Zgorzelickiej (parkomaty nr 59, 60 i 6);

 • Farbiarska – na odcinku od ulicy Zgorzelickiej do ulicy Legionów (parkomat nr 2);

 • Fabryczna – na odcinku od ulicy Zgorzelickiej do ulicy Legionów (parkomaty nr 61 i 62);

 • Górna – na odcinku od ulicy Zgorzelickiej do ulicy Legionów (parkomat nr 57);

 • Murarska – na odcinku od ulicy Zgorzelickiej do ul. Legionów (parkomat nr 55);

 • Ciesielska (parkomat j.w. nr 55);

 • Krzyżowa – na odcinku od ulicy Piekarskiej do ulicy Słowackiego (parkomat nr 44);

 • Grunwaldzka – na odcinku od ulicy Piekarskiej do ulicy Słowackiego (parkomat nr 41);

 • Mała (parkomat nr 47);

 • Jerozolimska – na odcinku od ulicy Piekarskiej do ulicy Słowackiego (parkomat nr 37);

 • Joselewicza – na odcinku od ulicy Piekarskiej do ulicy Słowackiego).

W podstrefie „B” na ulicy Zachodniej i ulicy Ks. Stanisława Grada obowiązywać będą następujące stawki opłat:

Opłaty jednorazowe

Wysokość opłaty w zł

 1. za pierwszą godzinę

1,00

 1. zadrugą godzinę

1,20

 1. za trzecią godzinę

1,50

 1. za czwartą i kolejną godzinę

1,00

 1. brak możliwości wniesienia jednorazowej opłaty
  za całodzienny postój

Opłaty abonamentowe miesięczne dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

 1. § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały – za pierwszy pojazd (abonament miesięczny dla mieszkańców podstrefy B)

20,00

 1. § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały – za każdy następny pojazd (abonament miesięczny dla mieszkańców podstrefy B)

150,00

 1. § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały – za każdy pojazd (abonament miesięczny dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców)

60,00

Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

 1. § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały – za pierwszy pojazd abonament roczny dla mieszkańców podstrefy B)

120,00

 1. § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały – za każdy następny pojazd (abonament roczny dla mieszkańców podstrefy B)

500,00

 1. § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały – za każdy pojazd abonament roczny dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców)

500,00

Opłaty zryczałtowane

Wysokość opłaty w zł

 1. miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w godzinach funkcjonowania Strefy

500,00

 1. wydłużenie czasu na zakup biletu parkingowego przedłużającego czas parkowania
  z dotychczasowych 5 do 10 minut oraz pozostawienie obecnie obowiązującego czasu 5 minut na zakup pierwszego biletu parkingowego.


 

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu