Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Ponad 200 mln. złotych na największą inwestycję w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt nabiera rozpędu

10 stycznia
15:37 2014

Wybudowanie 102 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej, renowacja istniejących kanałów sanitarnych oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. To tylko niektóre działania, jakie  prowadzi Tomaszowski ZGWK w celu uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.

Największa w Tomaszowie Mazowieckim inwestycja możliwa jest dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infra struktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 171 032 186,11 PLN netto (209 804 859,64 PLN brutto), a wartość unijnej dotacji wyniesie 102 624 636,08 PLN. Umowę o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gos podarki Wodnej podpisano 20 sierpnia 2013 roku.

Obecnie poziom skanalizowania aglomeracji Tomaszowa Maz. wynosi 74,8 %. Jak przewiduje plan inwestycyjny poziom skanalizowania wzrośnie do 95,4 %. 

Zakres prac jest szeroki i obejmuje wybudowanie ponad 102 km sieci kanalizacyjnej, oraz renowację około 19 km istniejących kolektorów sanitarnych.
Zmodernizowana zostanie również oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej wraz z kompleksowym rozwiązaniem gospodarki osadowej. Mimo ogromu prac, wszystkie muszą zostać wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 31. grudnia 2015 roku.

Największa w Tomaszowie Mazowieckim inwestycja ruszyła w styczniu 2013 roku. Rozpoczęła się od położenia kanalizacji sanitarnej w części dzielnicy Starzyce w ul: Piaskowej, Smolnej, Lubocheńskiej, Zajęczej, Jeleniej, Grzybowej, Leśnej, Dębowej i Duracza.
Na części Kontraktów toczą się nadal procedury administracyjne, przygotowanie projektów i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych.

Inwestycja realizowana jest zarówno na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, m.in. w dzielnicach Białobrzegi, Ludwików, Nagórzyce, jak również w miejscowościach Gminy Tomaszów Mazowiecki takich jak Smardzewice, Komorów, Zaborów i Wąwał.

Na terenie Gminy wybudowanych zostanie 40 km nowoczesnej kanalizacji ściekowej  dla około 4,5 tysiąca rodzin. Umożliwi to przyłączenie się do nowej sieci sanitarnej ponad 15,5 tysiąca osób.
Całkowity koszt realizacji projektu zamknie się kwotą ponad 209 mln. zł, z czego 60%  czyli ponad 102 mln zł to dofinansowanie z funduszu unijnego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu