Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Tak niewiele dla nas, a dla potrzebujących tak dużo. Jak przekazać 1% w Tomaszowie? (wideo)

Tak niewiele dla nas, a dla potrzebujących tak dużo. Jak przekazać 1% w Tomaszowie? (wideo)
19 lutego
09:23 2015

Oddasz fiskusowi czy przekażesz organizacji pożytku publicznego (OPP)? Dobrze się zastanów, kogo wesprzesz 1% swojego podatku.

Blisko połowa Polaków zdecydowała się na przekazanie 1% swoich ubiegłorocznych podatków na rzecz OPP. Głównie robią to ludzie z wyższym wykształceniem. Osoby mniej zamożne decydują się rzadziej, bo uważają, że ich kwoty są zbyt niskie, by miały znaczenie. A jednak w 2014 r. – ziarnko do ziarnka – uzbierało się w ten sposób 0,5 mld zł.

Procedura przekazania 1% podatku jest niezwykle prosta. Wystarczy podczas wypełniania PIT-u w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisać nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać procent swojego podatku. „Zajmuje to chwilę, a satysfakcja z pomagania innym jest ogromna” – mówi serwisowi infoWire.pl Dorota Setniewska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor.

„W zasadzie każdy podatnik może zarządzać swoim 1% podatku. Niestety wielu emerytów z powodu niedoinformowania rezygnuje z tego przywileju. Oczywiście mogą oni przekazać 1% podatku, pod warunkiem jednak, że przepiszą na formularz PIT-37 deklarację podatkową, która przychodzi do nich z ZUS, i wypełnią brakujące pole” – dodaje.

Zdecydowanie więcej uwagi i czasu od wypełnienia odpowiedniej rubryki formularza wymaga wybór organizacji do obdarowania. „Ważne, aby nie działać pod wpływem emocji wywołanych kampaniami reklamowymi i nie wybierać jedynie spośród popularnych podmiotów. Warto zwrócić uwagę na mniejsze organizacje, których lokalna działalność realnie wpływa na jakość naszego życia”


 

Możliwość przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pozarządowym, to szansa dla każdego z nas, aby choć w małym stopniu włączyć się w działalność społeczną. Dzięki tej niewielkiej kwocie stowarzyszenia, prowadzące świetlice dla dzieci z okolicy, przestaną martwić się o nieszczelne okna, fani sportu zorganizują wyjazd wakacyjny dla młodzieży, osoby niepełnosprawne otrzymają nowy sprzęt rehabilitacyjny, amatorzy muzyki przygotują koncert w parku miejskim, osoby bezdomne znajdą schronienie w okresie zimowym, a miłośnicy zwierząt zadbają o ochronę ich praw. Możliwości jest bardzo wiele i to Ty decydujesz, który cel wart jest wsparcia.

Jeżeli chcesz, aby to wszystko wydarzyło się w Twoim Mieście, przekaż Swój 1% dla lokalnych organizacji pożytku publicznego.

JAK PRZEKAZAĆ 1%?
Nie trzeba wypełniać przekazów pocztowych !
Nie trzeba robić przelewów !
Nie trzeba wpłacać pieniędzy w banku !
Pozostają do wykonania tylko proste trzy kroki:

 • Wybierz organizację z naszego miasta, której chcesz przekazać 1%,
 • Wpisz nazwę i numer KRS organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym,
 • Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

 


JAK PRZEKAZAĆ 1% W TOMASZOWIE?

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane przekazaniem 1% dla organizacji z naszego miasta do korzystania z bezpłatnych dyżurów księgowych, które odbywać się będą w Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu (Plac Kościuszki 18, I piętro, pokój nr 7). Z inicjatywy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, już od 10 lutego 2015 roku w każdy wtorek do końca okresu rozliczeniowego, w godzinach 15.30 – 17.30, doświadczone księgowe z lokalnych organizacji pozarządowych pomogą wypełnić roczne zeznanie podatkowe i umożliwią dokonanie wyboru celu, na który chcecie przekazać swój 1%.

 

 

KOMU WARTO PRZEKAZAĆ 1% (wykaz tomaszowskich OPP wraz z obszarami działań zgodnie z danymi z portalu bazy.ngo.pl):

 • Fundacja „Dar Serc”, KRS 0000104323
  Obszary działalności: działalność wspierająca w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek
 • Fundacja „N.S.J. – Rodzina”, KRS 0000323481
  Obszary działalności: działalność wspierająca w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych
 • Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, KRS 0000412793
  Obszary działalności:sport, turystyka, wypoczynek
 • Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, KRS 0000216062
  Obszary działalności: działalność wspierająca w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, nauka, kultura, ekologia,  działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, sport, turystyka, wypoczynek
 • Liga Obrony Kraju, KRS 0000086818 (cel szczegółowy: BŁZW – Koło Tomaszów Mazowiecki)
  Obszary działalności: przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nauka, kultura, ekologia, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek, bezpieczeństwo publiczne, prowadzone placówki dla bezrobotnych
 • Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, KRS: 0000236933
  Obszary działalności: sport, turystyka, wypoczynek
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, KRS 0000133194
  Obszary działalności: nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
 • Polski Czerwony Krzyż, KRS 0000225587 (cel szczegółowy: Oddział w Tomaszowie Maz.)
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, ochrona praw, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, tożsamość, tradycja narodowa, bezpieczeństwo publiczne
 • Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, KRS 0000051170 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim)
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona praw, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, sport, turystyka, wypoczynek
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki, KRS 0000087884 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim)
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona zdrowia, ochrona praw, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, KRS 0000159203 (cel szczegółowy: Oddział Miejsko – Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim lub Koło Miejskie nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim)
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia
 • Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, KRS 0000187206 (cel szczegółowy: Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona praw, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność Społeczna, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek, bezpieczeństwo publiczne
 • Stowarzyszenie „Mój Tomaszów”, KRS 0000173829
  Obszary działalności: nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, KRS 0000287668
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek
 • Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek, KRS 0000246090
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia
 • Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne, KRS 0000219583
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, sport, turystyka, wypoczynek
 • Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad zwierzętami w Polsce, KRS 0000301404
  Obszary działalności: działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania,kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, KRS 0000069581 (cel szczegółowy: Koło w Tomaszowie Mazowieckim)
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, organizowanie zatrudnienia
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim, KRS 0000214510
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, ochrona praw, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek, bezpieczeństwo publiczne
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim, KRS 0000070110
  Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, bezpieczeństwo publiczne
 • Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, KRS 0000279928 (cel szczegółowy: Koło w Tomaszowie Mazowieckim)
  Obszary działalności: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, KRS 0000283814 (cel szczegółowy: „Komenda Hufca w Tomaszowie Mazowieckim”)
  Obszary działalności: ochrona zdrowia, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek

 

 

Źródło: infowire.pl, Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa