Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Skrzyżowanie Zawadzka – Orzeszkowej w Tomaszowie Maz. do przebudowy. Będzie rondo!

13 marca
18:38 2019

Jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań  w Tomaszowie Mazowieckim zostanie przebudowane! 13 marca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Wojciechowski oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek i Michał Czechowicz podpisali umowę na dofinansowanie budowy ronda u zbiegu ulic Orzeszkowej i Zawadzkiej.

Przebudowa skrzyżowania została oszacowana na 8,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 7,3 mln zł. Wykonawca zostanie wybrany w trybie „zaprojektuj i zbuduj” prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

 

Zakres prac obejmuje: budowę skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ulic Zawadzka i Elizy Orzeszkowej, rozbudowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od ul. E. Orzeszkowej do ul. Dzieci Polskich, rozbudowę istniejącego skrzyżowania ulic: Milenijna, Zawadzka, Dzieci Polskich typu rondo wraz z wlotami, przebudowę kolidującego uzbrojenia, budowę kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia – powiedziała podczas konferencji Beata Zysiak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

 

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowa drogi powiatowej o długości 992,30m.

Inwestycja realizowana będzie przez dwa lata. Zakończenie prac ma nastąpić pod koniec 2021 roku

 


Przypomnijmy, że w styczniu 2019 roku, Urząd Marszałkowski poinformował o tym, że wniosek powiatu tomaszowskiego pn.„Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.2.2. Drogi lokalne.

Spośród 11 złożonych projektów jedynie 2 uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, przy czym wniosek powiatu uzyskał najwyższą punktację w województwie łódzkim 79,09 % punktów.

Drugi z zakwalifikowanych projektów, również z terenu powiatu, złożony został przez gminę Czerniewice, a dotyczy przebudowy drogi gminnej Podkonice Duże-Chociwek. Inwestycja ta została oszacowana 1,6 mln zł, z czego 1,3 mln zł będzie pochodziło ze środków UE.


 


Źródło: powiat tomaszowski

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu