Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Chcesz uniknąć podwyżki za energię? Masz czas do końca tygodnia

Chcesz uniknąć podwyżki za energię? Masz czas do końca tygodnia
Lipiec 22
12:57 2019

Ważna informacja dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.  29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”. Zmienia ona reguły w zakresie ustalania cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku i w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców przewiduje konieczność złożenia oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy.

Oświadczenie takie winno być złożone przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta jest umowa sprzedaży energii elektrycznej albo umowa kompleksowa, w nieprzekraczalnym terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Termin ten upływa 27 lipca 2019 roku, który jest dniem wolnym od pracy.

W związku z tym dla uniknięcia podwyżek cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy powinni złożyć oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym mają zawartą umowę, najpóźniej 26 lipca 2019 roku.

Ustawa została uchwalona 13 czerwca 2019 roku i zmieniła ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę i biokomponentach i biopaliwach stałych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210). Jest to kolejna nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”, uchwalonej w dniu 28 grudnia 2019 roku, na mocy której zamrożone zostały ceny energii elektrycznej na poziomie cen z 2018 roku.

Poniżej zamieszczamy oświadczenie, które należy złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym

Pliki do pobrania

Skomentuj

Archiwa