Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Dbaj o dziecko!

Dbaj o dziecko!
30 maja
20:57 2014

Z okazji Dnia Dziecka Łódzki Oddział NFZ przygotował specjalny serwis na temat zasad bezpłatnego leczenia dzieci i młodzieży:

http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/5667-dbaj-o-dziecko.

Można w nim znaleźć informacje na temat bilansu dla dzieci, leczenia dzieci u psychiatry i psychologa, profilaktyki stomatologicznej. Serwis otwiera wywiad z Prof. Jerzym Stańczykiem, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pediatrii, Dyrektor Naczelny SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2013 na leczenie dzieci w poradniach specjalistycznych w Łódzkiem NFZ przeznaczył ponad 21 mln PLN,  w 2014 r. ponad 22 mln PLN. Stanowi to 8 % wartości świadczeń w poradniach. Kontrakty zmieniły się: od 95 % na leczenie chorób zakaźnych ( zweryfikowane wykonaniem) do 130 % na leczenie dzieci i młodzieży z cukrzycą (priorytet ogólnopolski).
Poradnie, w których na leczenie dzieci Łódzki NFZ wydaje najwięcej to kolejno: alergologiczna, neurologiczna, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii dziecięcej.

Łódzkie pod względem nakładów na leczenie dzieci zajmuje 5 pozycję i osiąga 110 % wartości średnich w Polsce. Na leczenie 10 tys. dzieci wydajemy 88 tys zł – to więcej niż wydaje się w województwach: małopolskim, wielkopolskim, pomorskim.
Łódzkie dzieci wyjeżdżają na leczenie do innych województw, ale i do nas także przyjeżdżają mali pacjenci. Najwięcej dzieci przyjeżdża, aby leczyć schorzenia neurochirurgiczne, urologiczne, kardiologiczne, onkologiczne.

Spośród chorób, na które leczone są dzieci najwięcej pieniędzy pochłonęło leczenie zapalenia płuc :
wywołane nieokreślonym drobnoustrojem (J18- ponad dwukrotnie wyższe od pozostałych) , wirusowe (J12)i bakteryjne (J15) zapalenie płuc nieskalsyfikowane gdzie indziej,
których koszty razem stanowią 28 % całości.
Kosztowne jest także leczenie:  innych chorób układu oddechowego (J98), wrodzonych wad rozwojowych zastawek (Q23) oraz przegród serca (Q21).

Na oddziałach pediatrii w 2013 roku leczono 24 540 pacjentów  (na 100 pacjentów co 5. musiał ponownie być leczony w szpitalu), za których terapię NFZ zapłacił szpitalom w Łódzkiem ponad 60 mln PLN. Średnia wartość świadczeń w przeliczeniu na liczbę mieszkańców to kwota 1 328 tys. PLN.

W szpitalach w Łódzkiem na dzieci czeka 1 242 łóżek szpitalnych, w tym 560 to łóżka na oddziałach pediatrycznych. Najwięcej łóżek jest w Łodzi (63 % wszystkich), przede wszystkim na oddziałach specjalistycznych. Średnio w województwie przypada 27 łóżek dziecięcych na 10 tys. mieszkańców (do 18 r.ż. według stanu na 30.06.2013r.).

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu