Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Inauguracja nowego roku szkoleniowego w 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Inauguracja nowego roku szkoleniowego w 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
07 stycznia
22:57 2014

7 stycznia br. był dla żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej dniem inauguracji nowego roku szkoleniowego. Funkcjonowanie zgodnie z nową reformą systemu dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP, nachodzące zmiany
w strukturach jednostek lotniczych 25BKPow., jak również codzienne szkolenie to najważniejsze cele, którym muszą sprostać kawalerzyści w rozpoczętym 2014 roku.

Po świątecznej przerwie, w trakcie uroczystej zbiórki na placu apelowym pełniący obowiązki Dowódcy 25BKPow. podpułkownik Tomasz Królikowski przywitał wszystkich żołnierzy wyrażając słowa uznania za dokonania i wysiłek włożony
w realizacje zadań minionego 2013 roku.

– W tym roku czekają na nas nowe wyzwania, czeka nas reorganizacja dywizjonów lotniczych na bazy lotnicze, funkcjonowanie w ramach nowych struktur dowodzenia, ale dzięki zaangażowaniu, wytężonej pracy i oddaniu służbie jestem przekonany, że na pewno sprostamy oczekiwaniom naszych przełożonych – powiedział ppłk Królikowski.

Nowo rozpoczęty rok szkoleniowy będzie kolejnym rokiem, w którym brygada po zakończonej służbie w ramach XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie będzie łączyć szkolenie nie tylko w macierzystych garnizonach, ale także na poligonach.
Kawalerzyści wezmą również udział w treningach sztabowych oraz ćwiczeniach międzynarodowych. Będzie to kolejny rok wytężonej i odpowiedzialnej służby, stwarzający żołnierzom oraz ich dowódcom wiele możliwości w podnoszeniu swoich umiejętności w zakresie wiedzy ogólnowojskowej, jak także specjalistycznej, sprawdzanej wcześniej wielokrotnie w czasie pełnienia służby poza granicami kraju.

W ramach zbiórki przedstawiono również majora Jerzego Holaka, który został skierowany do dyspozycji Dowódcy 25BKPow., gdzie powierzono mu funkcję Szefa Pionu Techniki Lotniczej Dowództwa 25BKPow. Mjr Holak został przeniesiony z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z Inowrocławia, gdzie pełnił służbę jako Dowódca eskadry wsparcia.

Autor tekstu: por. Tomasz Pierzak
Autor zdjęć: por. Tomasz Pierzak

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu