Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Intensywne szkolenia kawalerzystów

Intensywne szkolenia kawalerzystów
21 kwietnia
07:10 2016

W dniach od 18 do 29 kwietnia br. piloci 7 dywizjonu lotniczego z Nowego Glinnika na Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach realizują szkolenia lotnicze połączone z  wykonywaniem strzelań do celów naziemnych.

2

Głównym celem szkolenia poligonowego jest nauka i doskonalenie umiejętności prowadzenia ognia ze śmigłowca W-3 Sokół do różnych celów naziemnych np. koło bombardierskie.

1

Piloci strzelają z wykorzystaniem 23 mm działka pokładowego oraz z rakiet niekierowanych. Loty realizowane są zarówno w dzień i w nocy, przy czym loty nocne w zależności od poziomu wyszkolenia odbywają się klasycznie lub z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych.

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak

Tekst: 7dlot.


 

Szkolenie górskie kompanii rozpoznawczej

W dniach od 18 do 22 kwietnia br. kompania rozpoznawcza z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej realizuję swoje szkolenie w oparciu obiekty szkoleniowe w Dusznikach Zdrój.
1

Kawalerzyści z 25 batalionu dowodzenia realizują drugi etap szkolenia górskiego w oparciu o masyw Gór Stołowych. Pierwszy etap realizowany był w dniach 11-15 kwietnia br. w rejonie Bieszczad i przygotowywał żołnierzy do prowadzenia rozpoznania w specyficznym środowisku górskim, drugi etap natomiast realizowany w Beskidach przygotowuje zwiadowców do realizacji zadań rozpoznawczych z wykorzystywaniem technik alpinistycznych.

3

Całość dotychczasowego szkolenia ma przygotować kompanie rozpoznawcza do dostarczania Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wszelkich informacji o przeciwniku, pogodzie i terenie w każdym środowisku i z każdego rejonu Polski.

4

Zdjęcia: kpt. Zbigniew Krupa

Tekst kpt. Zbigniew Krupa


 

 

W dniu 20 kwietnia 2016 roku w 25 batalionie logistycznym odbyła się weryfikacja kandydatów na żołnierzy do zawodowej służby wojskowej.

1

Weryfikacja rozpoczęła się oficjalnym przywitaniem kandydatów ze składem komisji weryfikacyjnej. Kandydaci po przedłożeniu niezbędnych dokumentów zostali poddani sprawdzianowi z wychowania fizycznego.

Sprawność fizyczna, oprócz właściwej wiedzy i uprawnień, jest bardzo ważnym elementem dobrego przygotowania do zawodowej służby wojskowej.

Kolejnym etapem weryfikacji była rozmowa kwalifikacyjna na której kandydat przedstawiał swoje uprawnienia oraz wiedzę w danej specjalności wojskowej, a postawą i zachowaniem kreował swój wizerunek jako przyszłego żołnierza zawodowego.

3

  1. batalion logistyczny składa się w większości ze stanowisk specjalistycznych, dlatego głównie pozyskuje kierowców z uprawnieniami oraz specjalistów z dziedziny zaopatrzenia i remontu pojazdów kołowych.

Konieczną częścią weryfikacji była rozmowa z psychoprofilaktykiem pod kątem predyspozycji psychofizycznej do służby wojskowej.

Pozytywnie zakwalifikowani kandydaci, po przejściu badań wojskowej komisji lekarskiej, podpiszą kontrakt z Dowódcą 25blog. na pełnienie zawodowej służby wojskowej.

Tekst: st. chor. Zdzisław Bartniak

Zdjęcia: st. kpr. Krzysztof Jaroszek

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu