Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Inwestycje w Tomaszowie na 2024 rok!

Inwestycje w Tomaszowie na 2024 rok!
01 stycznia
21:51 2024

Ponad 100 mln zł miasto przeznaczy na inwestycje w Tomaszowie w 2024 roku. Za te środki będziemy realizowali kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje infrastrukturalne i społeczne. Do tych najważniejszych należy m.in. budowa hospicjum, żłobka miejskiego, rewitalizacja Parku „Solidarność”, budowa dróg, czy wymiana oświetlenia miejskiego. Ale jeszcze to nie wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane na kolejny rok.

Do znaczących inwestycji realizowanych w przyszłym roku zaliczyć należy m.in. budowę Żłobka przy ul Kombatantów 5 (szacunkowa wartość inwestycji to ponad 11 mln złotych), rewitalizacja Parku „Solidarność” (wartość inwestycji wynosi prawie 19 mln złotych, prace już się rozpoczęły), budowa hospicjum (łączna wartość inwestycji to 24 252 889, 00 złotych) wraz z infrastrukturą drogową (to kolejne 20 230 187, 26 zł), wymiana oświetlenia miejskiego ze sterowaniem logicznym wraz ze skablowaniem sieci wysokiego i niskiego napięcia (łączna wartość inwestycji: 16 478 310, 00 zł), budowa Centrum Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami (szacunkowa wartość inwestycji: 12 mln złotych) i wiele innych.

Do wymienionych już wyżej inwestycji należy dołączyć ponadto przebudowę lokali mieszkalno-usługowych w budynkach wielorodzinnych przy pl. Kościuszki 14/15 i 25, przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Nowowiejskiej, przebudowę ul. Długiej, rewitalizację Pałacu dr Rode, rozbudowę ul. Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską, przebudowę ciągów pieszych oraz wiele pomniejszych działań inwestycyjnych (więcej na załączonej prezentacji).


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu