Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Kawaleria Powietrzna: szkolenie lotnicze 7 dywizjonu

Kawaleria Powietrzna: szkolenie lotnicze 7 dywizjonu
24 lipca
15:37 2015

Pomimo trwających wakacji, dla wielu żołnierzy i pracowników wojska nie jest to czas wolny od pracy. W tygodniu prowadzone są na bieżąco loty szkoleniowe, których celem jest nauka i doskonalenie umiejętności pilotażowych.  

25-brygada-7-batalion-szkolenie_008

Loty poprzedzone są briefingiem w którym uczestniczą wszystkie załogi. W czasie odprawy przedlotowej zapoznają się oni z aktualnymi warunkami atmosferycznymi oraz z sytuacją nawigacyjną i ograniczeniami w rejonie lotów. Po zakończeniu briefingu dokonywane są przez załogę ostateczne obliczenia inżynieryjno – nawigacyjne.

25-brygada-7-batalion-szkolenie_004

Loty odbywają się zgodnie z zaplanowaną i wcześniej zatwierdzoną przez organizatora lotów planową tabelą lotów, która powstaje na podstawie indywidualnych planów szkolenia i trening w powietrzu na dany rok danego pilota.

25-brygada-7-batalion-szkolenie_006

Loty rozpoczynają się od wykonania przeglądów przedstartowych oraz prób śmigłowców. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności załogi przystępują do realizacji postawionych zadań lotniczych. W zależności od umiejętności i doświadczenia pilota mogą to być loty po kręgu, loty w strefie, loty po trasie, loty w szykach, podejścia nieprecyzyjne z wykorzystaniem radiolatarni NDB.

25-brygada-7-batalion-szkolenie_011

 

Każdy z pilotów w roku musi wylatać określoną liczbę godzin na symulatorze śmigłowca W-3 Sokół KLAUDIA. Na symulatorze personel latający doskonali swoje umiejętności głownie w zakresie sytuacji awaryjnych czy też lotów według przyrządów, IFR oraz  w wykonywaniu zadań ogniowych.

25-brygada-7-batalion-szkolenie_009

Sprawne śmigłowce wymagają ciągłego nadzoru oraz obsług, które na bieżąco są zapewniane przez personel służby inżynieryjno – lotniczej, która dba o to, aby statki powietrzne były zdatne do lotu.

25-brygada-7-batalion-szkolenie_002

W czasie lotów nad kierowaniem ruchem powietrznym  czuwa służba kontroli ruchu lotniczego, która jest zapewniana przez całą dobę. Kontroler na bieżąco prowadzi korespondencje radiową ze znajdującymi się w jego MATZ (Military Air Traffic Zone) statkami powietrznymi wydając im stosowne do sytuacji polecenia utrzymania separacji aby nie doszło do zbliżeń statków powietrznych.

25-brygada-7-batalion-szkolenie_001

Niemniej ważne są również inne służby takie jak straż pożarna, która jest w ciągłej gotowości na wezwanie w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa w czasie lotów. Trzeba również podkreślić pracę jaką wykonują żołnierze odpowiedzialni za tankowanie czy też rozruch statków powietrznych.

25-brygada-7-batalion-szkolenie_012

Po zakończeniu lotów każda załoga indywidualnie obywa oprawę polotową, której celem jest podsumowanie wykonywanych zadań.

 

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu