Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Magistrat będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych

Magistrat będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych
05 grudnia
10:00 2022

W Urzędzie Miasta niebawem pojawi się winda, dzięki której wszystkie piętra budynku będą dostępne dla osób niepełnosprawnych i starszych. Ale to nie jedyne zmiany jakie zajdą by urząd był bardziej przyjazny. Podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej to główne założenie jednego z projektów realizowanego ze środków pozyskanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do zadań, które zostaną w ramach projektu zrealizowane należy m.in. wspomniana już budowa windy w budynku głównym Urzędu Miasta, adaptacja wejścia i holu głównego, budowa infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz przygotowanie sieci znaczników miejskich. Powyższej tematyce został poświęcony zorganizowany w Urzędzie Miasta briefing z udziałem prezydenta Marcina Witko, z-cy kierownika Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – Arena Pozytywnej Energii”, dyrektora Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu oraz lektorki języka migowego Joanny Gawin.

Pierwszy raz, kiedy jako prezydent szczegółowo oglądałem zasoby lokalowe Urzędu Miasta (…) pierwsza myśl, która pojawiła się w mojej głowie była taka, że jest to piękne miejsce, ale zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób starszych. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, mam nadzieję, że sprawnie niedługo uda nam się to zmienić (…) Dzisiaj mogę mieszkańcom zakomunikować, że w Urzędzie Miasta wybudowana będzie winda, która pozwoli w sposób prosty dostać się na każde piętro, do każdego pomieszczenia osobie starszej czy osobie z niepełnosprawnościami poruszającej się na wózku inwalidzkim. Nasze zamiary konsultowaliśmy z osobami niepełnosprawnymi, które najlepiej wiedzą czego tak naprawdę potrzebują na co dzień – mówił prezydent Marcin Witko.

Planując nasze działania zrobiliśmy spacer po naszych zasobach z osobami z fundacji „Widzieć więcej”, i te osoby wskazały nam miejsca, które przysparzają najwięcej kłopotu, jeśli chodzi o dostępność ruchową, ale także dostępność dla osób niedowidzących (…). Audyt dotyczył wszystkich budynków, wszystkich obiektów miejskich, mamy rekomendacje do tego jak w czasie kolejnych działań zmieniać tę infrastrukturę. Dokumentem, który tym samym został wypracowany (…) jest katalog standardów dostępności, zbiór wskazanych barier, ale też i działań, które mają spowodować, że tych barier w mieście nie będzie – dodał dyrektor Adam Koziełek.

Pracownicy Urzędu Miasta i jednostek podległych wzięli udział w szkoleniu języka migowego, aby móc obsługiwać mieszkańców ze szczególnymi potrzebami (…). Szkolenie obejmowało znajomość około 200 znaków języka migowego w zakresie obsługi klientów Urzędu, obejmujący zakres słownictwa w obszarze meldunków, podatków i składania wniosków – poinformowała Joanna Gawin, lektorka języka migowego.

Tym samym przestrzeń ratusza zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami takich jak: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby słabowidzące i niewidzące, osoby niesłyszące, osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi itd. W ramach podniesienia standardów obsługi przyjęto służące temu celowi rozwiązania towarzyszące przebudowie holu głównego magistratu, do których należą m.in. odpowiednia kolorystyka ścian, dodatkowe punkty oświetleniowe z oprawkami rozpraszającymi światło, linie naprowadzające i pola szczególnej uwagi wytyczone na posadce, wypukłe tabliczki informacyjne zainstalowane na wysokości dłoni zamontowanych na drzwiach, obniżenie wysokości okienek obsługi do 80 cm – tak by były odpowiednie dla osób poruszających się na wózkach, pętle indukcyjne w punktach informacji lub obsługi, tablica tyflograficzna w centralnej części holu (aby orientacja w budynku była jak najszybsza), punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami przy projektowanej windzie, tuż przy wejściu, oświetlone gabloty na ogłoszenia i plakaty pozwalające wyeliminować wolnostojące tablice, elektroniczne tablice ogłoszeniowe w strefie poczekalni dla informacji krótkoterminowych, szafki na bagaż, wypukłe, kontrastujące oznaczenia ostrzegawcze na pierwszym i ostatnim stopniu schodów. Wdrożenie powyższych rozwiązań pozwoli na szybką, bieżącą obsługę i sprawną aktualizację prezentowanych informacji.


Powyższe działania prowadzone są w ramach większego projektu pn. URZĄDzamy – podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej – Zadanie 3 Planu Rozwoju Instytucjonalnego projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 


UM TM

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu