Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
04 stycznia
19:25 2024

Od 3 stycznia 2024 r do 31 marca 2024 roku, prowadzony jest nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, do realizacji w 2024 roku.

Program dotyczy osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora publicznego. Finansowanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewnia Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, w ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na 2024 rok, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku wraz z załączonym zaświadczeniem ze Starostwa Powiatowego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych polegających na usunięciu azbestu z budynku w Urzędzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w terminie od 3 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 roku.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Klimatu (ul. P.O.W 10/16, Tomaszów Mazowiecki, budynek D, I piętro).

Zadanie będzie realizowane w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zadania zrealizują pracownicy firmy wyłonionej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu, tel.: 44 724-23-11 wew. 642, 652, 662.

Pliki do pobrania

Źródło: UM TM
Foto: Freepik

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu