Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Nawet 80% dofinansowania dla mieszkańców Tomaszowa na podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Nawet 80% dofinansowania dla mieszkańców Tomaszowa na podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
20 marca
10:19 2023

Już po raz  siódmy Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków na wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej z udziałem dofinasowania w formie dotacji z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie polega na budowie podłączeń do zbiorczej kanalizacji sanitarnej wybudowanej w mieście Tomaszów Mazowiecki nieruchomości zabudowanych budynkami, które są użytkowane w chwili składania wniosku.

Uprawnionymi do składania wniosków są właściciele lub użytkownicy wieczyści danych nieruchomości zabudowanych budynkami, które będą podłączane do kanalizacji sanitarnej, posiadający prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. Uczestnikiem Programu może być tylko osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, który będzie podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Uczestnik Programu może skorzystać z dofinansowania w formie dotacji na wykonanie jednego podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przyłącze kanalizacyjne.

Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w siedzibie ZGW-K, ul. Kępa 19, pok.5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.   Wnioski przyjmowane są do 19.05.2023 r.

 


 

Informacja prasowa ZGWiK

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu