Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Nowy rozkład jazdy MZK od 15 stycznia 2024 r.

Nowy rozkład jazdy MZK od 15 stycznia 2024 r.
09 stycznia
16:28 2024

15 stycznia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy MZK. Jego głównym założeniem jest koordynacja sieci połączeń, wprowadzenie na wspólnych odcinkach tras cykliczności i przemienności kursów autobusów różnych linii, tak aby odpowiadał potrzebom mieszkańców zgłoszonym podczas konsultacji społecznych prowadzonych między 18 września 2023 r. a 9 października 2023 r.

Nowy rozkład jazdy już po jego opublikowaniu nie wszystkim mieszkańcom jednak się spodobał. Na sygnały o braku niektórych połączeń odpowiedział prezydent. Marcin Witko zapowiedział, że wprowadzenie zostaną korekty o które najczęściej proszą mieszkańcy Tomaszowa.


Do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wpłynęło od mieszkańców 458 wniosków dotyczących projektu nowego rozkładu jazdy. Wprowadzono 80% zmian proponowanych we wnioskach.

Dodatkowych informacji dotyczących nowego rozkładu jazdy udzielą pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod nr telefonu 44 710 51 53 oraz pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. pod nr telefonu 44 712 14 11.

Szczegóły wprowadzonych zmian:

Nowa koncepcja rozkładowa pozostawia dotychczasową numerację linii, dodatkowo wprowadzając nową linię 4 A. Dotychczas obsługiwane linie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, ulegają pewnym modyfikacjom. Linie: 7, 12, 31, 32, 39, 40 pozostają bez zmian tras przejazdu.

Linia 1 – kursy pomiędzy pętlami: dworzec i Dąbrowa; po trasie dodatkowa obsługa ulic: Chopina, Skłodowskiej – Curie (dzięki temu wprowadzone zostają połączenia pomiędzy cmentarzami), Mireckiego Urząd Skarbowy, Niska. Dodatkowo dla wybranych kursów obsługiwane będą przystanki przy ulicy Dzieci Polskich.

Linia 2 – nowa trasa prowadzić będzie ul. gen. Grota Roweckiego z pominięciem ul. Konstytucji 3 Maja. Wybrane kursy obsługiwać będą:

a) trasę do przystanku: Smardzewice – Zalew (dalej kurs kontynuowany jako linia nr 40 do dworca),

b) trasę rozpoczynającą się linią nr 45 do przystanku Swolszewice Małe Borki I, dalej kontynuowaną jako kurs linii nr 2 od Swolszewic Małych do centrum – połączone kursy po godzinie 22 zabezpieczą powroty dla mieszkańców Dąbrowy, Wiaderna i Nagórzyc.

Linia 3 – nowa trasa prowadzić będzie ul. prez. Mościckiego i Głowackiego z pominięciem ul. św. Antoniego. Linia ta zostanie skonsolidowana z linią nr 33. Część jej kursów zostanie przejętych przez linię 33.Linia 3 nie będzie kursować w niedziele.

Linia 4 – nowa trasa częściowo przejmie obsługę Białobrzeg od linii nr 8 z zachowaniem interwałów 60 minutowych. Rozwiązanie to wprowadzi połączenie Białobrzeg i Ludwikowa ze szpitalem.

Linia 4 A – wprowadzona zostanie nowa linia 4A na trasie z dworca PKP z przejazdem ulicą Chopina do ronda przy skrzyżowaniu ulic Zawadzkiej oraz Dzieci Polskich (nawrót na Rondzie A. Walentynowicz), dalej do Ludwikowa (wybrane kursy do Białobrzeg) po trasie linii nr 4. Linia 4A funkcjonować będzie w dni powszednie po godz. 19, w soboty po godz. 16, a w niedziele przed godz. 7 oraz po godz. 15.

Linia 5 – trasa linii pozostanie bez zmian. Nastąpi jednak pewne skonsolidowanie kursów wykonywanych obecnie jako połączenie linii 45 i 5 na trasie Jadwigów – Wiaderno – Dąbrowa – Zaborów – Cekanów.

Linia 6 – wprowadzona zostanie zmiana pętli końcowej. Nowa pętla – dworzec PKS/PKP zastąpi pętlę przy ul. Zawadzkiej. Nowa trasa prowadzić będzie z dworca ulicą Chopina do Ronda Anny Walentynowicz (skrzyżowanie ulic Zawadzkiej i Dzieci Polskich), następnie ulicą Dzieci Polskich do Warszawskiej, dalej po dotychczasowej trasie. Nowa trasa pomija ulice: Elizy Orzeszkowej i Szerokiej.

Uwzględniając uwagi i wnioski mieszkańców zgłoszone w dniach 8-11 stycznia 2024 r. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta uaktualniły nowy rozkład jazdy wprowadzając zmiany głównie w zakresie przekierowania linii nr 6 na ul. E. Orzeszkowej i Szeroką, zabezpieczenia dojazdów do pracy i powrotów oraz przesunięć minutowych ułatwiających dojazdy do szkół.

 

 

Linia 7 – trasa pozostanie bez zmian. Wybrane kursy zostaną skrócone do trasy dworzec – Wilanów – dworzec.

Linia 8 – część kursów odbywać się będzie do Brzustówki. W miejsce niektórych kursów linii nr 8 wprowadzone zostaną kursy linii 36, 37 i 38 z nowymi trasami obsługującymi m.in. zakłady pracy przy ulicy Wysokiej.

Linia 9 – nastąpi zmiana trasy przejazdu bez obsługi Nowego Portu i Białobrzeg (za wyjątkiem jednego kursu w soboty). Nowa trasa z przejazdem ul. Szeroką i nawrotem na Rondzie gen. Andersa i dalej przejazd ulicami: Warszawska, Chopina, z pominięciem ulic: G. Roweckiego, Skłodowskiej, bez przejazdu ul. Barlickiego dla kursów w kierunku do dworca.

Linie 12, 31, 32 – linie pozostaną bez zmian.

Linia 33 – nastąpi konsolidacja kursów z linią 3. Wprowadzona zostanie nowa trasa linii 33 od Chorzęcina do Ludwikowa (pętla przy Jana) przejmując kursy linii 3 po jej starej trasie (z nowym przejazdem ulicami przez. Mościckiego i B. Głowackiego).

Linia 34 – wprowadzona zostanie nowa trasa od Wiaderna do Cekanowa. Dla kursów z Cekanowa pozostaną kursy do pl. Kościuszki.

Linia 35 – zmiana polegająca na przejeździe ulicami Spalską i Dworcową bez przejazdu ul. Popiełuszki.

Linia 36 – przejmie część trasy linii nr 8 z obsługą zakładów pracy na ul. Wysokiej i obsługą Wąwału.

Linia 37 – przejmie część trasy linii nr 8 z obsługą zakładów pracy na ul. Wysokiej. Ponadto w niedziele dodatkowo linia obsłuży miejscowość Wąwał.

Linia 38 – przejmie obsługę miejscowości Ciebłowice od linii 37 i większość kursów obsługujących zakłady pracy na ul. Wysokiej od linii nr 8.

UWAGA: Kursy linii 36 wykonywane ul. Mireckiego zostaną przydzielone do linii 37. W ten sposób autobusy linii 36 i 38 zawsze kursować będą przez Brzustówkę i Wąwał, a autobusy linii 37 – ul. Mireckiego. Do linii 37 przypisane zostaną również poranne wyjazdy na linie w kierunku Ciebłowic i Brzustowa.

Linie 39, 40 – pozostaną bez zmian.

Linia 45 – utworzona zostanie nowa trasa z obsługą miejscowości Zaborów i Cekanów.

Opis tras dla linii autobusowych (dla obu kierunków z wyjątkiem linii 5 i 9) dla rozkładu jazdy obowiązującego od dnia 15 stycznia 2024 roku:

Linia 1 – dworzec – Chopina – Skłodowskiej – ks. Popiełuszki – Spalska – Szczęśliwa – Mireckiego (do Ronda Dmowskiego) – Niska – Zacisze – Mazowiecka – św. Antoniego – pl. Kościuszki – Jana Pawła II – Podleśna – Zielona – Dąbrowska – Dąbrowa, (i kierunek powrotny);

Linia 2 – dworzec – ks. Popiełuszki – Grota Roweckiego – Warszawska – pl. Kościuszki – Jana Pawła II – Nagórzyce – Swolszewice Male (i kierunek powrotny); w dni powszednie jeden kurs do Smardzewic (przystanek Smardzewice – Wodna przy tamie Zalewu Sulejowskiego) kontynuowany jako linia 40 do dworca;

Linia 3 – Mostowa – Hallera – Farbiarska – Legionów – Piłsudskiego – pl. Kościuszki – Mościckiego – Głowackiego – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwikowska – Ludwików Jana (i kierunek powrotny);

Linia 4 – Zawadzka – Dzieci Polskich – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Jana Pawła II – W. Panfil – św. Antoniego – Modrzewskiego – Ludwikowska – Opoczyńska – Białobrzegi (i w kierunku powrotnym bez Piłsudskiego);

Linia 4A – dworzec – Chopina- Dzieci Polskich – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Jana Pawła II – W. Panfil – św. Antoniego – Modrzewskiego – Ludwikowska (pętla Ludwików -Jana)– Opoczyńska (Białobrzegi pętla);(i kierunek powrotny z obsługą przystanku Radomska – Gminna dla kursów od Białobrzeg);

Linia 5 – Zaborów – Komorów – Ujezdzka – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów – Dąbrowska – Dąbrowa, (w soboty, niedziele kursy z obsługą Cekanowa) – dla kierunku powrotnego kursy od Jadwigowa Wiaderna do Dąbrowy i dalej wyżej opisaną trasą;

Linia 6 – dworzec – Chopina – Dzieci Polskich – Warszawska – Mościckiego – Niska – Zacisze – Jałowcowa – Niska – Nowy Port, (i kierunek powrotny);

Linia 7 – Wilanów – Dworcowa (wyznaczone kursy) – dworzec – Główna – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów – Zielona – W. Panfil – Graniczna – Smugowa (i kierunek powrotny);

Linia 8 – Piaskowa (wariant: Luboszewska, Piaskowa) – Wysoka – Warszawska – Mościckiego – B. Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego (Brzustówka pętla – wybrane kursy) – Ludwikowska (pętla przy ul. Jana)– Opoczyńska- Białobrzegi (pętla – wybrane kursy) (i kierunek powrotny);

Linia 9 – dworzec – Chopina – Warszawska – Szeroka – Barlickiego – Warszawska – prez. Mościckiego – B. Głowackiego – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwików pętla przy Jana;

kurs powrotny z pętli przy Jana (Ludwików) bez Barlickiego z przejazdem: Warszawska – Szeroka – (nawrót na Rondzie gen. Andersa) ponownie ul. Szeroką (obowiązuje przystanek Szeroka – Rondo gen. Andersa) ulicami Warszawską, Chopina, w kierunku dworca;

Linia 12 – bez zmiany trasy; FM Logistic – Ujezdzka – Milenijna – Dzieci Polskich – Warszawska – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwikowska – Ludwików Jana;

Linia 31 – bez zmiany trasy; – obsługiwane miejscowości: Wiaderno szkoła – Wiaderno – Jadwigów – Wiaderno – Iłki – Swolszewice – Wiaderno szkoła;

Linia 32 – bez zmiany trasy; – obsługiwane miejscowości: Chorzęcin – Kwiatkówka – Świńsko – Łagiewniki – Łazisko – Zawada – Niebrów – Zawada – Kolonia Zawada – Jadwigów – Zawada – Godaszewice – Chorzęcin;

Linia 33 – Ludwików pętla Jana – Ludwikowska – Białobrzeska – Mireckiego – Zacisze – Mazowiecka – św. Antoniego – B. Głowackiego – prez. Mościckiego – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Farbiarska – Hallera – Niebrów (pętla w niedziele) – Zawada – Godaszewice – Chorzęcin, (i kierunek powrotny);

Linia 34 – Jadwigów – Wiaderno (szkoła) – Parcela Wiaderno – Wola Wiaderna (wybrane kursy) – Dąbrowa – Dąbrowska – Legionów – Piłsudskiego – pl. Kościuszki – Warszawska – Ujezdzka – Cekanów (pętla) – wybrane kursy do Zaborowa, dla kierunku powrotnego w dni powszednie trasa do pl. Kościuszki, w weekendy do Cekanowa;

dodatkowo w dni nauki szkolnej: Szeroka – Elizy Orzeszkowej – Zawadzka – Dzieci Polskich;

Linia 35 – pl. Kościuszki – Konstytucji 3 Maja – Spalska – Dworzec – Główna – Warszawska – Wysoka – Paskowa – Luboszewy – Glinnik JW – Marianka – Glinnik pętla – Nowy Glinnik – Henryków – Lubochnia (wybrane kursy);

Linia 36 – Piaskowa – Wysoka – Warszawska – prez. Mościckiego – B. Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Szymanówek – Wąwał – Opoczyńska – Jeleń – Sługocice – Brzustów (dla kierunku powrotnego kursy do Starzyc);

Linia 37 – Wilanów (pętla) – Luboszewska – Piaskowa – Wysoka – Warszawska – pl. Kościuszki (pętla dla części kursów w niedziele)- prez. Mościckiego – Mireckiego – Białobrzeska – Opoczyńska – Jeleń – Sługocice – Brzustów;

wybrane kursy: od ul. Białobrzeskiej ulicami Gminną i mjr. Hubala do Ciebłowic pętla, (i kierunek powrotny);

Linia 38 – Wilanów (pętla) – Spalska (wybrane kursy) -Piaskowa – Wysoka – Warszawska – przez. Mościckiego – B. Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Szymanówek – Wąwał – Ciebłowice (pętla) – Ciebłowice Małe (pętla);

Linia 39 – bez zmiany trasy;

– pl. Kościuszki – Legionów – Orzeszkowej – Zawadzka – Łazisko – Łagiewniki – Świńsko – Kwiatkówka – Chorzęcin pętla (wybrane kursy: Łazisko – Dębniak – Wygoda – Wólka Krzykowska – Świńsko pętla);

Linia 40 – bez zmiany trasy;

– dworzec – Dworcowa – Spalska – Grota Roweckiego – Warszawska – plac Kościuszki – św. Antoniego – Modrzewskiego – Smardzewice – (Biała Góra – wybrane kursy)– Twarda – Tresta – Karolinów;

Linia 45 – Zaborów pętla – Komorów – Cekanów pętla – Ujezdzka – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów – Dąbrowska – Dąbrowa – Wola Wiaderna – Parcela Wiaderno – Wiaderno szkoła – Jadwigów – Wiaderno pętla.

Bilety okresowe wykupione na powyższe linie zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych.

W załączeniu:

1. Rozkład jazdy obowiązujący od 15 stycznia 2024 roku;

 

2. Mapki linii z przebiegiem nowych tras obowiązujących od 15 stycznia 2024 roku

 

Źródło: MZK w Tomaszowie Mazowieckim, ZDiUM w Tomaszowie Mazowieckim

 


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu