Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Pożegnanie Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Pożegnanie Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
17 lutego
11:18 2014

W życiu każdego żołnierza przychodzą chwile, z którymi trzeba się liczyć rozpoczynając swoją służbę wojskową. Takimi właśnie chwilami są kolejne etapy rozwoju, awanse, przejścia na wyższe stanowiska służbowe czy zmiany garnizonów. To normalne koleje żołnierskiej drogi.” – powiedział gen bryg. Marek Sokołowski podczas uroczystego pożegnania ze sztandarem 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego.

Dzień 17 lutego 2014 roku przejdzie do historii 25 Brygady Kawalerii Powietrznej jako jeden z ważniejszych dni. Już po raz ósmy tomaszowscy kawalerzyści pożegnali odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe dowódcę brygady generała brygady Marek Sokołowski zgodnie z decyzją wyższych przełożonych został wyznaczony na zastępcę dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Uroczystość pożegnania gen. Sokołowskiego miała miejsce na placu apelowym w Tomaszowie Mazowieckim, a czasowe obowiązki Dowódcy 25. BKPow. przejął zastępca dowódcy brygady pułkownik dyplomowany Adam Grela.

Po podpisaniu protokołu, gen. Sokołowski złożył meldunek zdania obowiązków służbowych Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, a płk Adam Grela ich czasowego przyjęcia szefowi sztabu Dowództwa Generalnego gen. dyw. Ireneuszowi Bartniakowi, reprezentującego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych .

W uroczystości oprócz żołnierzy 25. BKPow., pracowników wojska wzięli udział między innymi: szef zarządu wojsk aeromobilnych, zmotoryzowanych i piechoty górskiej gen. bryg. Dariusz Wroński, byli dowódcy 25. BKPow, przedstawiciele instytucji wojskowych garnizonu, byli żołnierze zawodowi, jak również przedstawiciele władz samorządowych, policji, straży miejskiej, duchowieństwa i oświaty.


Generał brygady Marek Sokołowski urodził się 4 kwietnia 1966r.
w Bartoszycach. W 1987 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej.
W latach 1988-92 kontynuował naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.
Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej (1999r.). Ukończył Podyplomowe Studia Strategiczno-Operacyjne (2007r.) i Podyplomowe Studia Polityki Obronnej(2009.) w AON oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie (2008r.). Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów zarówno w kraju, jak i za granicą.
Między innymi odbył przeszkolenie w Centrum Walki z Terroryzmem w Turcji. Ukończył „ Kurs intensywnego nauczania języka angielskiego” w Fort Borden (Kanada), „Kurs obrony przed bronią masowego rażenia” w AON oraz wiele innych związanych z działalnością służbową. Gen. Sokołowski uczestniczył w misjach zagranicznych, dwukrotnie w PKW ONZ w Syrii oraz w I i V zmianie PKW w Republice Iraku.

Za wzorową służbę został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym nadanym przez Prezydenta RP „ Krzyżem za Dzielność”. Interesuje się historią, problematyką bezpieczeństwa publicznego i sportem, a w szczególności sportami obronnymi oraz nurkowaniem. W 1992r. ukończył kurs instruktorski w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, uzyskując tytuł instruktora judo.

Posiada ukończony kurs płetwonurków oraz tytuł skoczka spadochronowego. W 2008 r. uzyskał stopień instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W tym samym roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ukończył kurs w zakresie „Walki w bliskim kontakcie” oraz szkolenie z „Walki w bezpośrednim kontakcie z użyciem broni w tłumie i obszarach gęsto zaludnionych z wykorzystaniem strzelań specjalnych”. Czynnie uprawia krav magę.

Od grudnia 2011 do czerwca 2012 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy do spraw koalicyjnych, Regionalnego Dowództwa Wschód (RC-E – Regional Command – East) z siedzibą w Bagram w Islamskiej Republice Afganistanu.

W roku 2013 pełnił obowiązki Dowódcy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, gdzie żołnierze 25.BKPow. stanowili trzon jej sił.

Po zakończeniu XIII zmiany PKW Afganistan gen. Sokołowski został odznaczony Krzyżem Wojskowym, przyznawanym za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju oraz najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym nadawanym obcokrajowcom Legion of Merit, nadawanym za zasługi podczas pokoju lub wojny

Autor tekstu i zdjęć: por. Tomasz Pierzak

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu