Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Rusza Tomaszowski Budżet Obywatelski. 1,5 mln zł do wydania

Rusza Tomaszowski Budżet Obywatelski. 1,5 mln zł do wydania
22 maja
18:59 2023

Od 23 maja będzie można zgłaszać wnioski do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Tak jak w poprzednich latach mieszkańcy zdecydują, na co przeznaczyć 1,5 mln zł. Na zadania infrastrukturalne zaplanowana kwota wynosi 1,2 mln zł, natomiast na zadania społeczne to kwota do 300 tys. zł.

Na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl zostanie udostępniony elektroniczny formularz składania wniosków do VI edycji TBO 2024. Dokumenty będzie można także składać lub wysyłać w wersji papierowej.

Formularze papierowe będą dostępne do pobrania oraz możliwe do złożenia w Kancelarii Ogólnej oraz w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Formularze papierowe można też składać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (o ważności) przesłanego formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Do formularza projektu należy obligatoryjnie dołączyć wypełnioną listę poparcia. W przypadku złożenia formularza w formie elektronicznej, listę poparcia należy dołączyć w formie skanu lub zdjęcia. W przypadku złożenia formularza w formie papierowej, listę poparcia należy dołączyć w formie papierowej.

Projekty do TBO 2024 można składać w terminie od 23 maja 2023 roku od godziny 0.00 w formie elektronicznej i od godziny 7.30 w formie papierowej, do 28 czerwca 2023 roku do godziny 24.00 w formie elektronicznej i do godziny 17.00 w formie papierowej.

Do projektów infrastrukturalnych (przeznaczona kwota wynosi 1,2 mln złotych), które w TBO 2024 będą dodatkowo premiowane należą te mieszczące się w katalogu tzw. zielonych zadań i dotyczą szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, a zatem przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

Projekty społeczne, na które w TBO 2024 przeznaczono kwotę 300 tys. zł to projekty, które są ukierunkowane na realną zmianę społeczną. Mogą być to też projekty edukacyjne (w tym te dotyczące ekologii i ochrony przyrody), kulturalne lub inne bezpośrednio wpływające na społeczność, do której są skierowane.

Harmonogram Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024:

23 maja – 28 czerwca 2023 / składanie przez mieszkańców propozycji projektów /; lipiec-sierpień 2023 / weryfikacja złożonych projektów i ustalenie ostatecznej listy projektów do głosowania 2023 /;

12 – 28 września 2023 / przeprowadzenie głosowania /;

do 15 października 2023 / ogłoszenie wyników /;

do 15 listopada 2023 / ujęcie zwycięskich zadań do projektu budżetu miasta na rok 2024 /.

Pozostałe zasady dotyczące przeprowadzenia TBO 2024 opisano w uchwale nr LXI/541/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Tomaszowa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 2788, 4668).

Szczegółowe informacje na temat VI edycji TBO można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod nr tel. 44 726 25 57 lub adresem mailowym tbo@tomaszow-maz.pl

 

 


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu