Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Gdzie się leczyć w Wielkanoc? Gdzie zrobić zastrzyk, wyrwać zęba i kupić leki?

Gdzie się leczyć w Wielkanoc? Gdzie zrobić zastrzyk, wyrwać zęba i kupić leki?
17 kwietnia
18:33 2014

Dyżury POZ – wieczorem, w nocy i w święta

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
! Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska jest bezpłatna i udzielana bez skierowania
W powiecie tomaszowskim opiekę nad pacjentami, od poniedziałku do piątku w godzinach  od 18 do 8, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę, sprawuje  przychodnia w Tomaszowskim Centrum Zdrowia (szpital) Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35, tel.(44) 725 72 04.
Przypominamy, że w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, każdy pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z  najbliższej poradni nocnej opieki zdrowotnej.
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta
  Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;
 • skierowania do specjalisty.

Ważne! Jeśli spędzamy święta poza domem także mamy prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – można skorzystać wówczas z pomocy lekarza w najbliższej poradni POZ lub poradni nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.
Stomatologiczna pomoc doraźna

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej.
Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.  

 • NZOZ MIRMED, Tomaszów Mazowiecki, ul.  Mireckiego 90,
  tel. 44 724 68 27
 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
  ul. Sienkiewicza 137/141, tel. 42 636 37 00

Izba przyjęć
W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest w izbie zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. W izbie przyjęć udzielane są świadczenia wyłącznie w trybie nagłym.
Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)
W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.
Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania: 

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Apteka dyżurująca w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy znajduje się na Pl.Kościuszki 2/7 w Tomaszowie Maz.

Więcej info:
http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/nocna-pomoc-lekarska

Łódzki NFZ

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu