Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Szukasz pracy? Jest wolny etat w Straży Miejskiej

Szukasz pracy? Jest wolny etat w Straży Miejskiej
20 stycznia
08:45 2021

Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Maz. ogłasił nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Tomaszowie Maz.

Oferowane stanowisko to strażnik miejski (Aplikant) Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: poniżej 6% Miejsce pracy: Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 24 Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • ukończenie 21 lat
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • nienaganna opinia
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej

Pełna treść ogłoszenia tutaj: http://strazmiejska.tomaszow-maz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Nab%C3%B3r-2021.pdf

 


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa