Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Nie truj sąsiada – Straż Miejska prowadzi kontrole!

Nie truj sąsiada – Straż Miejska prowadzi kontrole!
28 listopada
19:34 2017

Sezon grzewczy niestety wiąże się z wysokim zanieczyszczeniem powietrza. Wiele osób źle rozpala w piecach lub spala w nich śmieci, co znacząco wpływa na jego złą jakość. Od kilku tygodni w Tomaszowie działa sieć sensorów, które na bieżąco badają to czym oddychamy. Dzięki aplikacji mieszkańcy mają stały dostęp do informacji. Wyniki te, to również ważna informacja dla miasta. Straż Miejska natomiast na tej podstawie prowadzi kontrole.

Obecnie 44 sensory badają jakość powietrza w Tomaszowie Mazowieckim. Urządzenia zamontowane są w całym mieście, a dane można sprawdzić na stronie internetowej www.map.airly.eu oraz w telefonie komórkowym w aplikacji Airly.

Dzięki tym danym Tomaszów będzie mógł aplikować o środki na rozwój ekologicznych źródeł ciepła, sieci gazowniczej czy miejskiego ciepłociągu. W tym roku, dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiono dotacje na wymianę pieców. Wpłynęło aż 408 wniosków. 399 zostało zakwalifikowanych.

Smog nad Tomaszowem

Z danych przedstawionych podczas konferencji pt. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza”, w której uczestniczył prezydent Marcin Witko wynika, że w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza rocznie umiera ok. 50 tys. osób i grozi nam epidemia chorób układu oddechowego, takich jak astma, alergia i przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Obecnie Straż Miejska prowadzi intensywne kontrole. W tym sezonie grzewczym w wyniku zgłoszeń i własnych obserwacji podjęła 39 interwencji. W 11 przypadkach, szkodliwe działanie nie zostało potwierdzone. Natomiast w 12 interwencja zakończyła się mandatem karnym, w 8 przypadkach strażnicy miejscy pouczyli właścicieli posesji. W kolejnych 8, sytuacja była spowodowana złym sposobem rozpalania w piecu, strażnicy miejscy poinstruowali w związku z tym właścicieli nieruchomości jak prawidłowo to robić.

Od 1 grudnia Straż Miejska trucicieli będzie bezwzględnie karać mandatami. W przyszłym roku, zakupiony zostanie również dron, dzięki któremu, kontrole strażników będą jeszcze efektywniejsze.

 

Źródło: UM w Tomaszowie Maz.


 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa