Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

W Tomaszowie powstała placówka wsparcia dzieci i młodzieży

W Tomaszowie powstała placówka wsparcia dzieci i młodzieży
21 listopada
14:39 2022

Blisko setka dzieci będzie mogła łącznie skorzystać z Domu Wsparcia, który będzie funkcjonować pod nazwą MDM czyli Miasto Dzieci i Młodzieży.

W sobotę, 19 listopada mogliśmy się przekonać jak wygląda nowe na mapie Tomaszowa miejsce, w którym osoby potrzebujące wsparcia uzyskają niezbędną pomoc i opiekę. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. św. Antoniego 28 kosztował blisko 260 tys. zł, koszt zakupu wyposażenia to 130 tys. zł, natomiast całkowity koszt zadania to około 740 tys. zł.

Wydarzenie towarzyszyło Ogólnopolskiemu Dniu Praw Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. Na ścianie budynku znalazła się tablica pamiątkowa, którą odsłonili prezydent Marcin Witko oraz Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka.

– W naszej placówce będą mogły [dzieci i młodzież] ten czas spędzić, będą uczestniczyć w warsztatach informatycznych i językowych, będą także mogły brać udział w jednodniowych wyjazdach poza miasto (…). Mam nadzieję, że z placówki będzie korzystało wiele dzieciaków, wiele młodzieży. – powiedział prezydent Marcin Witko.

Tomaszów Mazowiecki może być wzorem dla innych miast, miejscowości, dużych miast, w jaki sposób inwestuje się w ten najważniejszy, najcenniejszy nasz skarb czyli w nasze dzieci – mówił Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.

Pozostali zaproszeni goście podkreślali wyjątkowości tej inicjatywy skierowanej do dzieci i młodzieży, jaka jest potrzebna zwłaszcza po okresie lockdownu związanego z okresem pandemii, który wykluczył wiele dzieci z życia szkolnego, zakłócił procesy nauczania i przyczynił się do zwiększenia ich problemów. Gości po pomieszczeniach nowej placówki oprowadziła Jolanta Szustorowska, dyrektor MOPS.

W placówce realizowane będą zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające kompetencje dzieci i młodzieży (m.in. informatyczne, porozumiewania się w językach obcych, umiejętności uczenia się, z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej, społecznych i obywatelskich). Na miejscu będzie również świadczone wsparcie psychologiczne. W budynku powstanie sala informatyczno-językowa, duża sala zajęciowa, czytelnia – pomieszczenie do spędzania czasu wolnego, przestrzeń do nauki i zabawy, pokój psychologa, pomieszczenie socjalne oraz trzy łazienki. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka będzie przeznaczona dla dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu integracji społecznej oraz zapobiegania patologiom. Każdej osobie korzystającej z placówki zostaną zapewnione materiały na zajęcia i poczęstunek. Jednocześnie z placówki będzie mogło korzystać 30 dzieci, a programem wsparcia ma być objętych 100 dzieci.

Rekrutację uczestników zajęć przeprowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z dyrektorami i pedagogami tomaszowskich szkół podstawowych i średnich, a także innymi instytucjami, które na co dzień pracują z młodzieżą.

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Tomaszowie Mazowieckim powstała dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zgodnie z założeniami projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”.


Źródło UM Tomaszów Maz.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu