Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

X Tomaszowski Bieg Niepodległości

X Tomaszowski Bieg Niepodległości
30 października
11:00 2014

Ośrodek Kultury „TKACZ” w imieniu organizatorów zaprasza do udziału w X Tomaszowskim Biegu Niepodległości.

Pełny regulamin dostępny poniżej i na stronach organizatorów. Dzieci i młodzież ucząca się może zapisywać się w swoich szkołach, gdzie otrzyma odpowiednie karty startowe. Na zgłoszenia indywidualne macie czas do 3 listopada. Na biegaczy czekają koszulki i okolicznościowe znaczki. Po biegu wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody-niespodzianki.

 

biegniepodleglosciplakat

REGULAMIN X TOMASZOWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
1. Cel:
• uczczenie 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez udział w rekreacyjnej imprezie biegowej, towarzyszącej obchodom Uroczystości Patriotyczno – Religijnych organizowanych przez Powiat Tomaszowski i Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki
• wdrażanie wśród dzieci i młodzieży nawyków do aktywności ruchowej i rekreacyjnego biegania bez względu na wiek i porę roku, jako sposobu na podtrzymanie zdrowia i dobrego samopoczucia
• zainteresowanie społeczeństwa innymi formami świętowania Dnia Niepodległości
• wskazanie możliwości wyeksponowania elementów patriotycznych podczas imprezy biegowej
2. Miejsce: Tomaszów Mazowiecki
3. Termin: 11 listopada 2014 roku, godz. 11.45
4. Organizatorzy:
• Ośrodek Kultury „TKACZ”
• Gimnazjum nr 3
• Ośrodek Sportu i Rekreacji
• Komenda Hufca ZHP
• Ognisko TKKF ZNP
• Klub 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
• Oddział Tomaszowski PCK

5. Uczestnictwo:
• bieg otwarty, bez ograniczeń wiekowych dla mieszkańców miasta i powiatu
• uczestnicy biegną w koszulkach białych i czerwonych wręczonych przed startem przez organizatorów

6. Zgłoszenia:
• grupy zorganizowane ze szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych Tomaszowa Mazowieckiego potwierdzają uczestnictwo określonej przez organizatorów liczby biegaczy pocztą elektroniczną na adres kontakt@ok-tkacz.pl do dnia 5 listopada 2014 r.
• uczestnictwo indywidualne lub innych grup zorganizowanych należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@ok-tkacz.pl do dnia 3 listopada 2014 r.

UWAGA:
• w przypadku uczestników indywidualnych lub innych grup zorganizowanych o otrzymaniu koszulki od organizatorów decydować będzie kolejność zgłoszeń
• ze względu na ograniczoną ilość koszulek w biegu mogą uczestniczyć również we własnych koszulkach białych lub czerwonych wszyscy chętni, którzy zgłoszą udział do godz. 11.15

7. Nagrody:
• pomiędzy uczestników biegu, po jego zakończeniu, rozlosowanych zostanie ok. 80 upominków

9. Sposób przeprowadzenia:
• bieg o długości ok. 1000 m rozpocznie się i zakończy
w miejscu głównych uroczystości odbywających się przed Pomnikiem Legionistów Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim
• wszyscy uczestnicy biegną razem, bez podziału na kategorie wiekowe
• bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie prowadzona klasyfikacja ustalająca kolejność na mecie
• tempo biegu nadają najmłodsi jego uczestnicy

10. Inne informacje organizacyjne:
• zbiórka uczestników biegu nastąpi w Gimnazjum nr 3 przy
ul. Piłsudskiego 42/46 o godz. 11.15, a rozpoczęcie biegu planowane jest ok. godz. 11.40
• odbiór koszulek przez opiekunów grup zorganizowanych i pozostałych uczestników biegu nastąpi w godz. 11.00 – 11.15
• za stan zdrowia młodzieży zgłoszonej do biegu za pośrednictwem szkół lub organizacji i stowarzyszeń odpowiadają opiekunowie
• uczestnicy indywidualni biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
• wszystkim uczestnikom biegu organizatorzy zapewniają gorącą herbatę

UWAGA:

• organizatorzy apelują do uczestników biegu o założenie koszulek na dres oraz posiadanie flag narodowych
• uczestnicy stawiają się do biegu z wypełnionymi kartami startowymi
S – uczniowie szkół podstawowych, G – gimnazjaliści, L – młodzież szkół ponadgimnazjalnych, O – pozostali biegacze

 

Tak wyglądały obchody Święta Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim w ubiegłym roku

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu