Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Zmiany w sieci tomaszowskich szkół i przedszkoli. Powstanie 5 zespołów szkolno-przedszkolnych i 1 zespół przedszkolny

Zmiany w sieci tomaszowskich szkół i przedszkoli. Powstanie 5 zespołów szkolno-przedszkolnych i 1 zespół przedszkolny
01 kwietnia
09:46 2015

Docelowo w tym roku powstanie 5 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych i jeden Zespół Przedszkolny. Natomiast jeden zespół powstanie w 2016 roku. Przedszkole nr 10 zostanie przyłączone do Zespołu Szkół nr. 8

 

Przedszkole nr 5 4 oddz.
Szkoła Podstawowa nr 12 29 oddz. Przedszkole nr 7 5 oddz. 43 oddz. ZSP nr 2
Przedszkole nr 19 5 oddz.
         
Przedszkole nr 14 6 oddz.
Szkoła Podstawowa nr 1 35 oddz. Przedszkole nr 20 5 oddz. 46 oddz. ZSP nr 4
 
Szkoła Podstawowa nr 8 13 oddz. Przedszkole nr 8 4 oddz. 17 oddz. ZSP nr 5
            
Zespół Szkół nr 8 20 oddz. Przedszkole nr 10 3 oddz. 23 oddz.
 
Szkoła Podstawowa nr 7 12 oddz. Przedszkole nr 9 2 oddz. 14 oddz. ZSP nr 3
 
Przedszkole nr 2 4 oddz.
Szkoła Podstawowa nr 14 26 oddz. Przedszkole nr 11 5 oddz. 35 oddz. ZSP nr 6
Zespoły Przedszkolne
Przedszkole nr 3 5 oddz.
Przedszkole nr 12 6 oddz. 17 oddz.
Przedszkole nr 17 6 oddz.

 

 

 

 

Zmiany podyktowane są przede wszystkim potrzebą podniesienia poziomu jakości nauczania. Mają także ułatwić zarządzania placówkami. Nie likwidujemy jednostek oświatowych. Ani szkół, ani przedszkoli. Natomiast łączymy je w Zespoły Szkolno – Przedszkolne.

Przedszkola będą w tych samych miejscach co obecnie, tylko włączone zostaną w zespół. Ułatwi to zarządzanie, administrowanie i organizacje dodatkowych zajęć w placówkach. Ma też  podnieść poziom nauczania. Nowy system usprawni obsługę finansowo-księgową – tłumaczy Halina Szczucińska z-ca dyrektora wydziału Edukacji i Sportu

Do tej pory mieliśmy 24 jednostki budżetowe, a po zmianach będziemy mieli 12. Czyli mamy 12 sprawozdań, a nie 24, co ułatwi pracę, ułatwi także zarządzenie personelem, a zwłaszcza jego mobilność. Mamy w przedszkolach w podstawie programowej język obcy. Zatrudnienie nauczyciela do przedszkola czasami graniczy z cudem, ze względu na to, że często jest to 2/25 etatu. W przypadku Zespołu, kiedy w szkole jest nauczyciel języka obcego, bez problemu ten nauczyciel będzie mógł poprowadzić te zajęcia. Łatwiej będzie tego nauczyciela pozyskać. Podobnie sprawa wygląda z zajęciami logopedycznymi czy gimnastyką korekcyjną. Połączenie szkół z przedszkolami wzbogaci ofertę zajęć dodatkowych w przedszkolach poprzez organizowanie zajęć rytmicznych przez nauczycieli muzyki zatrudnionych w szkołach, podobnie będzie z zajęciami plastycznymi. 

 

Nie planujemy zwolnień. Pracownicy przedszkoli i szkół, staną się pracownikami zespołów. 

W bieżącym roku chcemy dostosować czas pracy nauczycieli w przedszkolach, do potrzeb zadeklarowanych przez rodziców w deklaracjach składanych w trakcie rekrutacji. I tu może  pojawić się nadmiar nauczycieli w przedszkolach. Ale, Ci nauczyciele mają uprawnienia do pracy w klasach 1-3 szkoły podstawowej.  Więc nauczyciele, którzy mają wykształcenie wyższe i Ci, którzy mają edukację przedszkolną i wczesnoszkolną zostaną przesunięci do nauki w tych klasach. W tym roku mamy w klasach trzecich 25 oddziałów, a planujemy utworzyć 45 oddziałów klas pierwszych, potrzebnych będzie więcej nauczycieli w szkołach podstawowych. Dzięki utworzonym zespołom, ich dyrektorzy bez problemu  poprzesuwają nauczycieli między placówkami. Nie planujemy zwolnień, a jedynie przeorganizowanie placówek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli co prawda otrzymają wypowiedzenia. Zostaną bowiem rozpisane konkursy na stanowiska dyrektorów powołanych Zespołów. Ale obecni dyrektorzy (Ci, którzy nie zdecydują się brać udziału w konkursach, lub ich nie wygrają) w szkołach pozostaną jako nauczyciele. 

Wprowadzenie uchwał o powołaniu nowych zespołów planowane jest w kwietniu.

Możliwość powołania zespołów stwarzają nowe przepisy zawarte w art. 62 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ). Do art. 62 w/w ustawy dodano ust. 1d, uwzględniający możliwość połączenia w zespół szkoły podstawowej z przedszkolami prowadzonymi przez ten sam organ prowadzący na obszarze objętym obwodem danej szkoły, a także ust. 1e, który stanowi podstawę tworzenia podobnych zespołów, złożonych wyłącznie z przedszkoli mających siedzibę w tym samym obwodzie szkoły.

Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58 ustawy o systemie oświaty z tym, że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne.

Od dnia 1 września 2016 r. do Zespołu Szkół nr 8 zostanie włączone Przedszkole nr 10. Włączenie placówki do istniejącego zespołu wymaga zastosowanie art. 59 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że na co najmniej 6 m-cy przed włączeniem, organ prowadzący obowiązany jest podjąć uchwałę intencyjną i uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty.

 

 

UM w Tomaszowie Maz

foto: woodleywonderworks/flickr  under license https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu