Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

List otwarty prezydenta Tomaszowa do starosty tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego

List otwarty prezydenta Tomaszowa do starosty tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego
22 lutego
10:30 2021

Szanowny Panie Starosto,

z ogromnym niepokojem przyjąłem docierające ostatnio do opinii publicznej informacje o sytuacji w jakiej znalazło się Tomaszowskie Centrum Zdrowia, a dokładnie nasze ratownictwo medyczne. Jego sprawne funkcjonowanie to kwestia zdrowia, życia i śmierci mieszkańców Tomaszowa, ościennych gmin, powiatu. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, która jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi tomaszowska placówka, zapowiedziała, że nie będzie starała się o podpisanie kolejnej umowy na tego typu usługi – to oznacza, że obecna będzie obowiązywać jedynie do 30.06.2021 i po tym okresie Tomaszowskie Centrum Zdrowia nie będzie mogło realizować świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego.

Sprawa bulwersuje tym bardziej, że tomaszowska placówka posiada 8 w pełni wyposażonych ambulansów medycznych – w tym te zakupione z budżetu samorządów – czyli naszych podatków. Wyprowadzenie tej usługi z podmiotu powiatowego do zewnętrznego może spowodować znaczące pogorszenie usług medycznych, a co za tym idzie mieć wpływ na pogorszenie opieki zdrowotnej w powiecie.

Z ogromnym niepokojem obserwuje również brak odpowiednich działań, by zapobiec takiemu scenariuszowi i fakt, że to nie Starosta informuje opinię publiczną o tak ważnej kwestii. Dlatego zwracam się w liście otwartym do Pana Starosty Mariusza Węgrzynowskiego o podjęcie jak najszybszych działań w tym zakresie. Radni z klubu KWW Marcina Witko oraz członkowie zarządu z rekomendacją mojego klubu zostali przeze mnie zobowiązani do natychmiastowych działań. Został już złożony wniosek o sesję nadzwyczajną, na której chcemy podjąć odpowiednie uchwały.

                                                                                                                                           Liczę na zrozumienie i poważne podejście do tematu

Marcin Witko
               Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego

Apel o podjęcie działań w/w zakresie został również przesłany do marszałka województwa łódzkiego.


Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa