Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Ogłoszono przetarg na najem budynku na placu Kościuszki 26. Preferowana działalność – kawiarnia.

Ogłoszono przetarg na najem budynku na placu Kościuszki 26. Preferowana działalność – kawiarnia.
20 kwietnia
18:52 2022

Urząd Miasta ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem budynku o pow. użytkowej 88,20 m2, położonego w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego na placu Kościuszki 26 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Preferowana działalność – kawiarnia.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 6 maja 2022 roku do godz. 15.30 poprzez złożenie ofert na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty zostaną otwarte w dniu 9 maja 2022 roku o godz. 10, w Sali nr 22 (I piętro budynku A) Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16. Otwarcie ofert jest jawne.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w drodze pisemnej. Wyniki przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie ich na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Ogłoszenie o przetargu tutaj.

Formularz przetargowy tutaj.

Klauzula informacyjna tutaj.

Załączniki fotograficzne 1234.

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu