Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Miasto wymieni całe miejskie oświetlenie uliczne! Pozyskana dotacja to prawie 19 mln zł!

Miasto wymieni całe miejskie oświetlenie uliczne! Pozyskana dotacja to prawie 19 mln zł!
02 listopada
10:42 2021

Miasto otrzyma prawie 19 milionów złotych na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z okablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia. To wynik pierwszego naboru w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”.

Wśród beneficjentów funduszu znalazł się Tomaszów Mazowiecki, który otrzyma na realizację wspomnianej inwestycji środki w wysokości 18.900, 000 zł.

Inwestycja przewiduje  wymianę ok. 5500 szt. opraw sodowych i zastąpienie ich oprawami LED z inteligentnym systemem sterowania i specjalistycznym doświetleniem przejść dla pieszych. Oprawy LED będą wyposażone w autonomiczną regulację strumienia świetlnego, dostosowanego do ruchu ulicznego, z możliwością programowania i sterowania. Pozwoli to na ograniczenie natężenia oświetlenia w godzinach najniższego ruchu i dostosowanie go do aktualnych potrzeb. Wymiana oświetlenia obejmie obszar całego miasta i przyniesie to znaczące oszczędności z tytułu opłaty za energię elektryczną.   

Drugim zadaniem, na które zostaną wykorzystane pozyskane środki jest skablowanie sieci wysokiego i średniego napięcia w celu przygotowania terenów pod planowane inwestycje. Zamiast słupów wysokiego i średniego napięcia linie kablowe zostaną umieszczone w gruncie co pozwoli wykorzystać nowe tereny. Planowany koszt całkowity inwestycji to 21 mln, natomiast realizacja w latach 2022-2024.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego i wprowadzenia elementów smart, budowy miasta nowoczesnego i nowocześnie zarządzanego, ekologicznego i czystego.. Projekt uwzględnia kwestie ekologiczne poprzez optymalizację i efektywność energetyczną oraz przyczyni się do poprawy komfortu użytkowania i bezpieczeństwa na drogach i ciągach pieszych.

W ramach „Polskiego Ładu” jednostki samorządu terytorialnego złożyły ok. 8 tysięcy wniosków na kwotę na ponad 93 mld zł. Zgodnie z założeniami, w ramach samorządy otrzymują wsparcie do 95% bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje.  Łącznie w ciągu najbliższych kilku lat samorządy otrzymają 100 mld zł, a w pierwszej fazie ponad 20 mld zł. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.


Źródło UM TM

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu