Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych
20 lutego
15:55 2024

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO): https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx, w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych”.

Od 1 marca 2024 roku udostępniona zostanie w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych” oferta szkół podstawowych i możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej.

Na stronie internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO): https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx, w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych” umieszczono informacje o tomaszowskich szkołach podstawowych wraz z ich wykazem a także szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

Uwaga! W pierwszej kolejności należy zapoznać się z dokumentem ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 (załącznik).

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór VULCAN oferty szkół podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.

2. Możliwość elektronicznego wypełnienia w systemie Nabór VULCAN wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

3. Rejestracja wniosków w systemie Nabór VULCAN przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych/szkół podstawowych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

4. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 21 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 7 maja 2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 26 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 14 maja 2024 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca 2024 r. do 8 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 21 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 11 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 28 maja 2024 r.

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4,ul. Leona Witolda May’a 11/13,

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42/46,

3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9,

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Ludwikowska 113/115,

5. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Stolarska 21/27,

6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. Jałowcowa 8,

7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków, ul. Tomasza Ostrowskiego 14,

8. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, ul. Św. Antoniego 43/45,

9. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Wiejska 29/31,

10. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, ul. J.U. Niemcewicza 50/56,

11. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, ul. Juliusza Słowackiego 32/42.

Pliki do pobrania

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu