Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
20 lutego
15:58 2024

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO): https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx, w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych”.

Od 26 lutego 2024 roku udostępniona zostanie w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych” oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a od 12 marca 2024 r. – możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Na stronie internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO): https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx, w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych” umieszczono informacje o tomaszowskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z ich wykazem, a także szczegółowe informacje przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

Uwaga! W pierwszej kolejności należy zapoznać się z dokumentem ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 (w załączniku).

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór VULCAN oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 lutego 2024 r.

2. Składanie w przedszkolu pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

3. Rejestracja deklaracji w systemie Nabór VULCAN przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 lutego 2024 r. do 5 marca 2024 r.

4. Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 8 marca 2024 r.

5. Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w systemie Nabór VULCAN. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.Termin w postępowaniu uzupełniającym od 22 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.

6. Pisemne składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z rejestracją wniosków przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych/zespołu przedszkolnego w systemie. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.Termin w postępowaniu uzupełniającym od 22 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.

7. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 marca 2024 r. do 28 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 6 maja 2024 r. do 7 maja 2024 r.

8. Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 3 kwietnia 2024 r.Termin w postępowaniu uzupełniającym 10 maja 2024 r.

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 kwietnia 2024 r. do 9 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 13 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r.

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 15 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 20 maja 2024 r.

11. Procedura odwoławcza. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 21 maja 2024 r.

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, W KTÓRYCH PLANUJE SIĘ ZORGANIZOWAĆ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, ul. Leona Witolda May’a 11/13,

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42/46,

3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9,

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Ludwikowska 113/115,

5. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Stolarska 21/27,

6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. Jałowcowa 8,

7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków, ul. Tomasza Ostrowskiego 14,

8. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, ul. Św. Antoniego 43/45,

9. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Wiejska 29/31,

10. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, ul. J.U. Niemcewicza 50/56,

11. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, ul. Juliusza Słowackiego 32/42.

Informacje uzupełniające:

1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 26 lutego br. i prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki: https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx

2. Przypominamy o możliwości dodatkowego wskazania dwóch placówek rezerwowych. W przypadku, gdy w wybranym w pierwszej preferencji przedszkolu zabraknie miejsc – dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

3. W rekrutacji można się ubiegać o miejsce dla dzieci, które w dniu 1 września 2024 roku będą miały ukończone 2,5 roku.

4. Oferty miejskich przedszkoli, a w szczególności: Przedszkola nr 17 i Przedszkola nr 20 dostosowane są również do potrzeb dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Pliki do pobrania

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu