Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Geotermia w Tomaszowie Mazowieckim. Umowa podpisana!

Geotermia w Tomaszowie Mazowieckim. Umowa podpisana!
11 lipca
08:57 2018

Po trzech latach przygotowań prezydent Marcin Witko podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego w Tomaszowie Mazowieckim. Do miejskiej kasy trafi 100 proc. dofinansowania – blisko 16,5 mln zł brutto.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Geologia i górnictwo”. Aplikacja pozytywnie przeszła ocenę formalną i merytoryczną. 6 lipca w Ministerstwie Środowiska w obecności ministra Henryka Kowalczyka oraz prezesa ZGWK Błażeja Spychalskiego, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego  tomaszowskiego magistratu Iwona Jońska – Rybaczek podpisali umowę z prezesem zarządu NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą. Wartość przedsięwzięcia w 100 proc. pokrywa przewidywany, całkowity koszt realizacji tj. blisko 16,5 mln zł brutto.

Prezydent Marcin Witko podkreśla, że geotermia jest dużą szansą na dalszy rozwój Tomaszowa Mazowieckiego. –Chcemy sięgnąć po te zasoby i zacząć je użytkować dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Odwiert geotermalny znacznie przybliży nas do tego, na czym nam najbardziej zależy, czyli osiągnięcia samowystarczalności energetycznej. Każde nowoczesne miasto nie może zapominać o odnawialnych źródłach energii. Dzięki takim działaniom znajdujemy się w gronie samorządów, które nie tylko mówią, że chcą wprowadzać projekty pro-ekologiczne, ale skutecznie poprawiają komfort życia mieszkańców. Najbardziej cieszy mnie fakt, że pozyskaliśmy 100 proc. dofinansowania, czyli z budżetu tomaszowian nie dołożymy ani złotówki – podkreśla.

Miasto wykona próbny odwiert o głębokości około 2 km na tomaszowskich Błoniach, w pobliżu Areny Lodowej. Ma on pokazać m.in. jakość wody, jej pokłady, temperaturę i skład chemiczny. Na tej podstawie powstanie projekt hydrogeologiczny i inne opracowania techniczne.

 

Co geotermia oznacza dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego? Uzyskane ciepło będzie mogło być wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej do której podłączone są zarówno obiekty użyteczności publicznej jaki i budynki mieszkalne. To rozwiązanie ekologiczne, które oznacza również oszczędności finansowe dla tomaszowian. Wykorzystanie geotermii znacząco wpłynie też na poprawę jakości powietrza w Tomaszowie Mazowieckim. Być może woda zostanie również przeznaczana do celów rekreacyjnych i zdrowotnych.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk przyznaje, że to dopiero początek kolejnych środków, które mogą trafić do Tomaszowa Mazowieckiego na geotermię. – Będzie to odwiert badawczy, dlatego miasto na pewno ma szansę na dodatkowe dotacje. Tomaszów Mazowiecki jest przecież bardzo aktywny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – uważa.

Jak podkreśla prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda, geotermia to tylko jeden z wielu projektów ekologicznych realizowanych w Tomaszowie Mazowieckim. – Nasza współpraca może być wzorem dla innych samorządów. Niewątpliwie geotermia to kolejny projekt, który przyniesie korzyści mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego – mówi.

Inwestycja na tomaszowskich Błoniach powinna rozpocząć się w czwartym kwartale 2018 roku. Najpierw zostaną wykonane prace przygotowawcze polegające na wyznaczeniu na podstawie pomiarów geodezyjnych lokalizacji otworu badawczego. Później zaplanowano wstępne roboty naziemne, a także transport oraz montaż urządzenia wiertniczego. Następnie wykonany zostanie otwór badawczy, badania hydrogeologiczne, geofizyczne i laboratoryjne. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to luty 2020.


Źródło:UM w Tomaszowie Maz.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu