Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Na razie nie będzie podwyżek cen odbioru śmieci. ZGWK zajmie się odbiorem odpadów

Na razie nie będzie podwyżek cen odbioru śmieci. ZGWK zajmie się odbiorem odpadów
22 marca
15:16 2019

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. może zająć się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu Tomaszowa Mazowieckiego – taką decyzję, na wniosek prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko, jednogłośnie podjęli radni Rady Miejskiej.

Opłaty za odbiór odpadów rosną w całym kraju ze względu na m.in. wysokie koszty transportu i tzw. opłaty środowiskowej. Podwyżki na pewno nie uda się uniknąć w Tomaszowie Mazowieckim, niemniej prezydent Marcin Witko zaproponował radnym Rady Miejskiej rozwiązanie, które w przyszłości może znacznie przyczynić się do zahamowania horrendalnego wzrostu opłat. Odbiorem odpadów ma zająć się Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. W trakcie sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 21 marca, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, dzięki której spółka będzie mogła realizować nowe zadanie polegające m.in. na zbieraniu, transporcie, zagospodarowaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta.

 

Co więcej, Urząd Miasta już od dłuższego czasu stara się o budowę własnego systemu gospodarowania odpadami. Chodzi o Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

– Samo odbieranie odpadów, o ile prowadzone jest zgodnie z prawem, nie jest opłacalne. Dochodowe jest natomiast ich przetwarzanie – mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. – Najbliższa instalacja zlokalizowana jest 40 kilometrów od naszego miasta, a więc blisko 100 kilometrów w obie strony. To podnosi koszty. W ubiegłej kadencji wystąpiliśmy do Zarządu Województwa Łódzkiego z wnioskiem o wprowadzenie zmian w wojewódzkim planie gospodarowania odpadami. Przez rok nie doczekaliśmy się odpowiedzi. W międzyczasie zmieniła się ustawa i złożyliśmy ponownie wniosek. Teraz jesteśmy na dobrej drodze, by RIPOK powstał w naszym mieście – dodaje.

 

Obecnie odpady komunalne od mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego odbiera spółka akcyjna ENERIS Surowce. Umowa obowiązuje do końca kwietnia 2019 roku. Do nowego przetargu przystąpił tylko jeden podmiot – ENERIS Surowce SA. Firma za odbiór odpadów przez 20 miesięcy zaproponowała cenę ponad 22 mln zł, co wiązałoby się ze zwiększeniem opłaty za odpady segregowane z 9 do 22 zł miesięcznie od osoby. Dlatego prezydent Marcin Witko zaproponował radnym, by odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajął się Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej. W rezultacie radni jednogłośnie odrzucili zaproponowane podwyżki opłat.

 

Przygotowanie ZGWK do nowego zadania potrwa około sześć miesięcy, dlatego od maja 2019 roku odpady komunalne od mieszkańców miasta odbierze firma wyłoniona w ramach negocjacji. Wtedy poznamy nowe – tymczasowe stawki za odpady segregowane i niesegregowane.

 


 

Źródło UM w Tomaszowie Maz.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu